Centrum Tüp Bebek Merkezi

Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Centrum » Centrum Tüp Bebek Merkezi » Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

1. Tüp bebek ne zaman gerekli olur?

Tüp bebek işlemi fallop tüplerini atladığı için (başlangıçta fallop tüpleri tıkalı veya eksik olan kadınlar için geliştirilmiştir), fallop tüpüne sahip olanlar için endometriozis, erkek faktör infertilitesi (kısırlığı ve açıklanamayan durumlar için tercih edilen prosedürdür. Çift doğal yollarla çocuk sahibi olamıyorsa, tüp bebek tedavisine başvurulabilir.

2. Tüp bebek yoluyla bebek sahibi olma riskleri var mı?

Bazı araştırmalar, tüp bebek tedavisi ile dünyaya gelen çocuklarda genel popülasyona kıyasla (% 3-4’e karşı% 4-5) doğum kusurlarının daha yüksek bir insidansını önerirken, bu artışın IVF tedavisinin kendisi dışındaki faktörlere bağlı olması olasıdır. Genel popülasyondaki doğum kusurlarının oranının, büyük malformasyonlar için doğumların yaklaşık% 3’ü ve küçük kusurlar içerilirse% 6’sı olduğunu kabul etmek önemlidir.  Araştırmalar, IVF yani tüp bebek tedavisi ile dünyaya gelen çocukların akademik başarı yanı sıra davranışsal ve psikolojik sağlık açısından genel nüfusa paralel olduğunu ortaya koymaktadır.

3.Tüp bebek ilaçları uzun vadede sağlık riskleri oluşturur mu?

Genel popülasyona kıyasla, hiç çocuk yapmamış kadınların yumurtalık kanseri riski biraz daha yüksek (oranın yaklaşık 1.6 katı). Bu kadınların çoğunun aynı zamanda doğurganlık ilaçları kullandığı düşünülürse, doğurganlık ilaçları ile bu kanser arasında bir bağlantı olabileceği hipotezi ileri sürülmüştür. Bu endişenin ilk ortaya çıktığı 1992 yılından beri birçok çalışma yapılmıştır. Hiçbiri doğurganlık ilaçları ile yüksek yumurtalık riski arasında veya IVF tedavisi ile yumurtalık kanseri riski arasında bir ilişki bulamamıştır.

4. Tüp bebek enjeksiyonları acı verir mi?

Günlük enjeksiyon ihtimali çok yüksek olabilir. Enjeksiyon tüp bebek tedavisinin gerekli bir parçası olsa da, rahatsızlık ve stres en aza indirgemek için ilaç her hasta dikkatle bilgilendirilip desteklemektedir. Bir zamanlar kas içine enjekte edilmesi gereken ilaçların yerini cilt altındaki küçük bir enjeksiyon (subkutanöz) verilen ilaçlar aldı. Bu tür enjeksiyonlar çoğunlukla 10-12 günlük bir süre boyunca alınır ve ardından stimülasyon döngüsünün sonunda yumurtlamayı tetikleyen bir hormon hCG’nin bir intramüsküler enjeksiyonu yapılır. Daha önce sadece intramusküler formda mevcut olan hCG enjeksiyonu, intramüsküler enjeksiyonu önlemek isteyen hastalar için artık subkutanöz formda (Ovidrel) mevcuttur. Ovidrel’deki hCG’nin rekombinant subkütanöz formu intramusküler hCG kadar uzun süre olmamasına rağmen, tüm göstergeler aynı şekilde etkilidir.

Yumurta alındıktan sonra, embriyo transferi için uterusun astarını hazırlamak için hastalara bir progesteron hormonu takviyesi verilir. Çoğu hasta için, progesteron bir enjeksiyon yerine bir vajinal tablet veya vajinal fitil şeklinde alınabilir. Bu şekilde, enjeksiyon IVF siklusunun ikinci yarısında tamamen önlenebilir. Progesteron vajinal tabletleri ve fitillerin progesteron enjeksiyonları kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır.

5. Yumurta toplama prosedürü acı verir mi?

Anestezi yumurta alımı için kullanıldığından, hastalar işlem sırasında hiçbir şey hissetmez. Yumurta alımı küçük, uzun ince bir iğne ile donatılmış bir vajinal ultrason probunun vajinanın duvarından ve her yumurta içine geçtiği küçük bir ameliyattır. İğne her yumurta folikülünü delmekte ve yumuşak bir emme ile yumurtayı hafifçe çıkarmaktadır. Anestezi, yumurta alımı tamamlandıktan sonra hızla azalır. Hastalar yumurtalıklarda uygun ilaçlarla tedavi edilebilen küçük bir kramp hissediyor olabilirler.

6. Tüp bebek tedavisinin uygulanmasına sebep olan kısırlık nedir?

İnfertilite genellikle bir yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebelik başarısızlığı olarak tanımlanır. Bir yıldan uzun bir süre için düşünmeye çalışıyorsanız, infertilite değerlendirmesini düşünmelisiniz. Bununla birlikte, 35 yaş ve üstü iseniz, potansiyel ihtiyaç duyulan tedaviyi geciktirmemek için bir yıl yerine yaklaşık altı aylık bir korunmasız cinsel ilişkiden sonra infertilite değerlendirmesine başlamalısınız.

7. Kadınlarda tüp bebek uygulanmasına neden olabilecek yaygın sorunlar nelerdir?

Anovulasyon – Anovülasyon, ovülasyon eksikliği veya ovulasyon olmaması anlamına gelir. Yumurtlamadan bir yumurtanın salgılanması olan yumurtlama, hamileliği gerçekleştirmek için gerçekleşmelidir. Yumurtlama düzensiz ise, fakat tamamen yok değilse, buna oligovülasyon denir. Hem anovulasyon hem de oligovulasyon, yumurtalıklarda işlev bozukluğudur. Yumurtlama disfonksiyonu, infertil kadınların yaklaşık% 25’inde ortaya çıkan, kadınlarda infertilitede yaygın bir neden oluşturmaktadır.

8. Polikistik Over Sendromu (PCOS) tüp bebek tedavisi için geçerli sebep midir?

Polikistik over sendromu (PCOS), kadınların% 5-10’unu etkileyen yaygın bir hormonal bozukluktur. Tüp bebek tedavisinde kadın kısırlığında en yaygın sebeplerin başında gelir.

9. Obezite tüp bebek tedavisi için kısırlık sebeplerinden midir?

Obezite derhal hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı ile ilişkileri akla getirir. Ancak, çoğu insan obezite ile infertilite arasında bir ilişki olduğunu öğrenmekten şaşırırlar. Epidemiyolojik veriler, birincil infertilitenin% 6’sını obezitenin, daha da şaşırtıcı olduğunu, kadınlarda düşük vücut ağırlığının birincil infertilitenin% 6’sını oluşturduğunu teyit etmektedir. Bu nedenle, primer infertilitenin% 12’si, vücut ağırlığı saptanmış normlardan sapmalara bağlı olarak ortaya çıkar ve bu infertilite, vücut ağırlığını normal belirlenen sınırlar içine geri getirerek düzeltilebilir. Vücut ağırlığı bozukluklarının sonucu olarak infertil olan kadınların% 70’inden fazlası, eğer kilo alma bozukluğu veya kilo verme diyeti ile düzeltildiyse, spontan olarak düşünebilirler.

10. Çikolata kistim var, tüp bebek tedavisine başvurmalı mıyım?

Endometriozis yani çikolata genellikle uterusun iç kısmını çizen dokuların (endometriyum) uterusunuzun dışına çıktığı sıklıkla ağrılı bir hastalıktır. Endometriozis en sık yumurtalıklarınızı, bağırsaklarınızı veya pelvisinizi örten dokuyu içerir. Nadiren, endometrial doku pelvik bölgenizin ötesine yayılabilir. Bu sebeple de kısırlık oluşabilir. Tüp bebek tedavisine başvuran kadınların büyük bir kısmında çikolata kisti mevcuttur.

11. Miyomum var, tüp bebek başarısını etkiler mi?

Rahimde oluşan miyomlar doğum sonrası yıllarda sıklıkla görülürler. Fibromyomlar, leyomiyomlar veya miyomlar olarak da adlandırılan uterin myomlar, artmış rahim kanseri riski ile ilişkili değildir ve neredeyse hiç kansere dönüşmez. Uterin boşluğun şeklini değiştiren (submuköz) veya dolaşımdaki (intrakaviter) fibroidler doğurganlığı yaklaşık% 70 azaltır ve bu fibroidlerin çıkarılması doğurganlığı% 70 arttırır. Duvarda (intramural) olan, ancak boşluğun şeklini değiştirmeyen veya duvardan çıkıntı yapan (subserozal) diğer fibroid türleri, doğurganlığı azaltmaz ve bu tür miyomların çıkarılması doğurganlığı artırmaz .

12. Tüp bebek tedavisi yumurtalık rezervlerini etkiler mi?

Normal laparoskopi veya ultrason yumurta alımının yumurtalıklara zarar verdiğini gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Aslında, tıbbi literatürdeki bazı raporlar, yumurtalık biyopsisini takiben, hamileliklerin kısırlık öyküsü olan çiftlerde meydana geldiğini önermektedir.

13. Tüp bebek tedavisinde toplanan Hher folikülde bir yumurta olacak mı?

Hastadan hastaya değişiklik gösterir. Bazı hastalarda foliküllerin yarısı kadarında bir yumurta bulunmayabilir.

14. Tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik riski var mı?

Evet, birden fazla embriyo transferi yapıldığında, IVF’li gebeliklerin% 25’i ikizlerdir. (Normal popülasyonda, oran, 80 doğumda bir grup ikizdir.) Üçüzler gebeliklerin yaklaşık% 2-3’ünde görülür. Ancak tüp bebek tedavisinde ve ülkemizde çoğul gebelik riskini engellemek için gerekli önlemler alınmıştır.

15. Tüp bebek tedavisin ile dünyaya gelen çocuklarda anomali riski var mı?

Tüp bebek tedavisinde anomali riski, normal gebeliklerde olduğu kadardır.

16. Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?

Her hasta için gereken süre değişse de genel olarak üç ila altı haftada tamamlanır. Doğurganlık ilaçları yumurtalıkları uyarmak için uygulanır. Daha sonra, ovülasyondan dört ila on gün önce, hasta ultrasonla ve hormon seviyeleri ile izlenir.

17. Kalan embriyolar ne olur?

Kalan embriyoların bertaraf edilmesine ilişkin hastaların çeşitli seçenekleri olacaktır. Bir seçenek, daha sonraki kullanımınız için embriyoların dondurulmasıdır.

18. Tüp bebek tedavisinde düşük riski var mı?

Düşük oranı, IVF için genel popülasyonda olduğu gibi yaklaşık aynıdır. Şayet anne adayının yaşı ileri ise düşük yapma oranları doğal olarak daha yüksektir. Gebelik testi, embriyo transferinden iki hafta sonra yapıldığından, gebeliğin çok erken evrelerinde spontan düşükler meydana gelebilir.

19. Tüp bebek tedavisi yumurtalık rezervlerimi tüketiyor mu?

Bir kadın, yumurtaların tam bir tamamlayıcısı ile doğar. Normal bir yaşam süresince kullanılabileceklerden çok daha fazla yumurta vardır ve IVF prosedürleri ölçülebilir “düşürücü” etkilere sahip değildir.

20. Tüp bebek tedavisinde sperm kalitesini arttırmak için neler yapılabilir?

Yumurtlama gününde sperm kalitesi genellikle 3 ay önce erkeğin bedeninde olanlarla alakalıdır. Bunun nedeni, sperm gelişiminin 3 ay sürmesi. Aşağıda, semen örneğinin mümkün olan en iyi kalitede olmasını sağlamak için kılavuz ilkeler verilmektedir.

Tüp bebek tedavisinden önceki 3 ay içinde daha yüksek bir ateşin sperm kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Sperm sayısı ve motilitesi normal gözükebilir, ancak dölleme meydana gelmeyebilir. Tüp bebek tedavisi öncesinde ve sırasında alkol ve sigara kullanımını en düşük seviyede tutun. Tüm testosteron, DHEA ve Androstenedion / Androstanediol hormonu içeren takviyeleri kullanmaktan kaçının.

21. Kilo verme, tüp bebekle gebe kalma şansımı etkiler mi?

Evet. Şişmanlık, vücut kütle indeksi (BMI) 30 kg / m2’den daha büyük, aşırı kilolu ise 25-30 kg / m2 BMI olarak tanımlanmaktadır. (Vücut kitle indeksinizi buradan hesaplayın.) Obezite, infertilite dahil olmak üzere birçok tıbbi problemle bağlantılıdır. Obez ve aşırı kilolu kadınlarda infertilite öncelikli olarak ovulatuar disfonksiyona bağlıdır.

22. Tüp bebek tedavisinde kullanılabilen folik asit nedir ve neden ek olarak uygulanır?

Folik asit, B9 olarak bilinen B vitamini grubundan bir vitamindir. Vücudumuzun, sağlıklı kırmızı kan hücreleri, noradrenalin ve serotonin (sinir sisteminin kimyasal maddeleri) üretmek için buna ihtiyacı var. DNA’nın (vücudun genetik materyali) sentezlenmesine yardımcı olur ve beyin omurilik sıvısının ana maddelerinden biridir. Prekonsepsiyon döneminde, bir kadının hamile kalmasından hemen önce ve hemen sonrasında yeterli folik asit alımı, spina gibi nöral tüp kusurları (folat eksikliğinden kaynaklanan en önemli doğum kusurları) de dahil olmak üzere çeşitli doğuştan malformelere karşı korunmaya yardımcı olur bifida. Ayrıca konjenital kalp kusurları, yarık dudak, ekstremite defekti ve üriner sistem anomalileri riskini% 40 azaltır.

Hamile kalmak isteyen her kadın günlük bir folik asidi takviyesi almalı ve sorunlu bebek riskini azaltmak için diyetinin folat bakımından zengin olması gerekir. Folik asit alımı gebeliğinin 1. trimesterinin sonuna kadar devam ettirilmelidir.

23. Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar kansere neden olur mu?

Danimarka’da 2009’da büyük bir epidemiyoloji çalışması yayınlandı, 35.000 yıl boyunca 54.000 kadın görev yapıyordu. Bu çalışma şunu belirtir: Doğurganlık ilaçlarının kullanımı ve yumurtalık kanseri riski arasında ikna edici bir ilişki bulunamadı. Ayrıca doğurganlık ilaçları ile kullanım döngüleri sayısı, takip süresi veya eşlik arasında bir ilişki bulunamamıştır

24. Tüp bebek tedavisi yalnızca kadın kaynaklı kısırlıklarda mı uygulanır?

Araştırmalar infertilite vakalarının% 40’ının kadın faktörlerden,% 40’ının erkek faktörlerden,% 20’sinin gerek bilinmeyen gerek nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir.

25. Yumurta toplama işleminden sonra kanama olur mu?

İşlemden sonra meydana gelen lekelenme, yumurtanın alınmasından sonra yaygındır. Genellikle bu kanama, vajina duvarında iğne deliğine yerleştirilir.Bu sebeple de kısa sürede kendiliğinden bitecek hafif bir lekelenme olabilir.

26. Embriyo transferi acı verici mi?

Embriyo transferinde. Herhangi bir acı ya da ağrı söz konusu değildir.

27. Embriyo transferi sonrasında yatak istirahati tavsiye edilir mi?

Günün geri kalanında transferin ardından dinlenilmesi ancak rutin iş faaliyetleri ertesi gün yeniden başlatılabilir. Aşırı hiperstimülasyon riski artarsa, hiperstimülasyon giderilene kadar birkaç gün boyunca aktiviteyi azaltmanızı önerilir.

28. Tüp bebek tedavisinden sonra olası gebeliğim ne zaman başlar?

Tüp bebek tedavisinden sonra olası bir gebeliğin başlaması için 12 gün beklemek gerekmektedir. şayet gebelik oluşmuş ise, embriyo transferinden 12 gün sonra kanda yapılan gebelik testi ile tespit edilebilir.

29. Tüp bebek tedavisinde erkeğin sık sık merkeze gitmesi gerekir mi?

Baba adayı yalnızca kısırlık sorunlarının tespitinin yapıldığı ilk aşamada ve sperm örneğinin verildiği aşamada merkeze gelse yeterli olacaktır.

30. Tüp bebek tedavisi pahalı mı?

Tüp bebek tedavisinde maliyetler her hastaya göre değişmektedir. Fiyatların her merkezde farklı olması ve her hastaya göre farklı olmasının birçok sebebi mevcuttur. Kısırlık sebepleri, merkezin başarı oranları, anne adayının yaşı, kullanılan ilaçlar ve kullanılan tüp bebek tedavi yöntemleri gibi birçok etken fiyatların değişmesine yol açmaktadır.

Sizi Arayalım

Bilgilerinizi iletin, sizi arayalım:

ya da 0 (533) 205 92 23 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz
WhatsAppSize nasıl yardımcı olabilirim?
1