Centrum Tüp Bebek Merkezi

Özel Sperm Seçimi

Centrum » Hizmetler » Özel Sperm Seçimi
Özel Sperm Seçimi

Sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi iyi olmasına rağmen gebelik elde edilemeyen, gebelik elde edilse bile düşükle sonuçlanan ya da embriyoların genetik analizlerinde normal embriyoya rastlanmayan çiftlere uygulanan bir yöntemdir. Spermin baş kısmındaki genetik materyalin olgunlaşma sonrası geçirdiği süreçte oluşan DNA hasarlarının ekarte edildiği ve sağlıklı spermlerin seçilip işleme alındığı bir uygulamadır.

Sperm DNA Hasarı Nedir?

Kısırlık problemi yaşayan çiftlerin yaklaşık %35’inde sadece erkek faktörü temel nedendir. Kadın faktörü de dahil edildiğinde bu oran %40 – %50’lere ulaşmaktadır.
Günümüzde, erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde rutin semen analizi kullanılmaktadır ancak bu soruna sahip erkeklerin yaklaşık %25’inde normal semen analiz sonuçlarına rağmen infertilite kesin tanısı rutin semen analizi ile konulamamaktadır. Bu sebeple de kısır ya da kısır olmayan erkeği kesin olarak birbirinden ayıracak, hamilelik sonuçlarını tahmin edebilecek yeni belirteçlere ihtiyaç oranı yükselmiştir ve dikkatler sperm DNA bütünlüğü üzerine yoğunlaşabilmiştir.

Bu Test Nasıl Yapılmaktadır?

Centrum Tüp Bebek Merkezinde erkeğe rutin semen analizi yanında, duruma göre sperm DNA hasar testi de istenmekte ve bunların sonucuna göre yapılacak sperm seçim yöntemine karar verilmektedir. Gerektiği durumlarda hastalardan ardışık sperm örneği alınarak Mikroçip yöntemi uygulanmaktadır. Bu işlemin sonrasında elde edilen sperm hücrelerinin daha yüksek oranda sağlık DNA materyali içerdiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.
Mikroçip uygulanan hastalarda iyi embriyo geliştirme oranı % 25-30 oranında artış göstermekte, 5. Gün olarak tanımlanan blastosist embriyo düzeyine ulaşma oranı ciddi bir şekilde artış göstermekte, embriyo gerileme ve duraksama oranları da aynı şekilde düşmektedir. Özellikle sigara içen, yoğun sıcağa veya radyasyona, kimyasal veya uzun süreli ilaç tedavisine maruz kalmış hasta grubunda başarı oranı daha da artış göstermektedir.

Sperm Seçimi Tüp Bebek Tedavisi Oranlarına olumlu olarak Ne kadar Etki Gösterir ?

Bu yöntem sperm DNA bütünlüğünü koruyan spermlerin seçimini sağlamakla birlikte başarılı döllenme ve embriyo gelişimi açısından büyük bir avantaj sunmaktadır. Tüp bebek başarısının yolu en iyi embriyoya ulaşmaktan geçer.

IMSI Tekniği (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection)

Tüp bebek tedavisinde ICSI işlemi sırasında yumurtayı döllemek için şekilsel ve hareketlilik açısından en iyi kaliteli sperm seçimi yapılarak işlem gerçekleştirilir. Ancak bazı durumlarda, rutin olarak kullanılan yöntemler başarı elde etmede yeterli olmayabilir.

ICSI işlemi sırasında kullanılan mikroskop ile sperm hücreleri 200 ila 400 kat büyültülerek işlem yapılır. IMSI için ise mikroskopa eklenen özel donanımlar sayesinde sperm hücrelerini 8000 kata kadar büyültülerek daha ayrıntılı bir inceleme ve eleme yapılabilir. Daha önce gözlemlenemeyen anomaliler tespit edilerek sperm hücresi seçilir. Böylelikle daha iyi kaliteli embriyoya ve gebelik oranına ulaşılabilir. Yapılan pek çok çalışma sperm hücresinin baş bölgesindeki anomalilerin DNA hasarına işaret ettiğini göstermektedir.

Imsi tekniği; sperm problemi olan hastalarda, başarısız tüp bebek denemeleri olan hastalarda, düşüklerin yaşandığı durumlarda, embriyo kalitesi iyi olmayan hastalarda, açıklanamayan infertilite vakalarında uygulanabilir.

WhatsAppSize nasıl yardımcı olabilirim?
1