Centrum Tüp Bebek Merkezi

Azospermi Nedir?

Centrum » Hizmetler » Azospermi Nedir?
Azospermi Nedir?

Azoospermi ve Rosi Tekniği

Azoospermi erkeklerde meni içerisinde hiç sperm hücresi olmaması durumudur.

Erkeklerde görülen infertilite nedenlerinden en önemlilerinden birisi olan azosperm, çocuk sahibi olmak için tedavi arayışına giren çiftlerin yaklaşık %10’unu ilgilendiren bir sağlık problemidir. Doğru tedavi şemaları ile azospermi olup çocuk sahibi olan birçok aile vardır.

Kaç Çeşit Azospermi Vardır?

Genel olarak 2 çeşit azospermi vardır. Bunlar;

  • Tıkanıklığa Bağlı Azospermi (Obstrüktif Azospermi)
  • Tıkanıklığa Bağlı Olmayan Azospermi (Nonobstrüktif Azospermi)

Azospermi Nedenleri

Azosperm nedenleri genellikle hormonal problemler olmakla beraber azosperminin 6 farklı nedeni vardır. Bunlar ;

  • Hormonal Nedenler
  • Hipogonadotropik Hipogonadizm (Hipo Hipo)
  • Genetik Problemler
  • Klinefelter Sendromu
  • Azf Delesyonları
  • Nedeni Belli Olmayan Azosperm

Yeterli süre hormonal tedavi olmadan mikroTESE işlemi yapılması bu hastalarda tedaviyi kötü yönde etkileyecektir. Erkek infertilitesinde hormonal tedavinin başarı şansının en yüksek olduğu hasta grubu budur. Yeterli süre ve dozda yapılan hormonal tedavi sonrası bu hastaların önemli bir kısmında dışarıya sperm çıkısı sağlanabilir.

Sperm çıkısı sağlanamayan hastalarda tedavi sonrası yapılacak mikroTESE işlemlerinde sperm bulunma ihtimali de oldukça yüksektir. Dışarı sperm çıkışı olan hastaların bir kısmında kendiliğinden gebelik oluşurken önemli bir kısmında çıkan sperm sayısı normal gebelik için yeterli olmadığı için tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olma yoluna gidilir. Ancak erkeğe mikroTESE yapılmasına gerek kalmayacaktır. Azosperm hastaların hormonal incelemesinde gözden kaçırılmaması gereken bir durumdur.

Genetik Problemler

GENETİK PROBLEMLER, infertilite nedeniyle tedavi arayışında olan çiftlerin yaklaşık %10’unda karşımıza çıkmaktadır. Azosperm olanlarda genetik problemler tedavisi olan ve ilaç tedavisiyle ortadan kaldırılabilen problemler değildir. Anne karnından itibaren oluşan genetik yapılar değiştirilemez. Zamanımızda daha önce tedavi şansı bulamayan genetik problemlerin bir kısmında yapılacak tedaviler ve mikroTESE işlemiyle elde edilecek spermlerle çocuk sahibi olmak mümkündür. Azosperm hastaların mutlaka genetik olarak incelenmesi gereklidir. Yapılması gereken genetik incelemeler; KARYOTİP ANALİZİ ve mikro Y DELESYON TESTİ dir.

Klinefelter Sendromu

Klinefelter sendromu genetik probleme sahip azospermi hastalarında en sık gördüğümüz durumdur. Genel toplumda her bin doğumda bir görülen bu durum, azospermi olanlar arasında sıklıkla karşılaşılır. 46 kromozom taşıması gereken insanların 1 kromozomlarının fazla olması ile karşımıza çıkan bu durumda 47 XXY genetik yapısı mevcuttur. Çocuk sahibi olmak istemeyen kişilerde bu durumun tanısının konması zordur. Hormonal yapıları normal olmayan bu kişilerde tedavi öncesi hazırlık dönemlerinde testosteron seviyelerini normal düzeye getirilmesini sağlayacak yaklaşımlar faydalıdır.

Daha önce çocuk sahibi olmaları mümkün olmayan bu çiftlerin yapılacak mikroTESE işlemlerinde bulunacak sperm hücreleri ile yapılacak mikro enjeksiyonlar sonrası çocuk sahibi olmaları artık mümkündür. Yapılacak embriyo transferinden önce uygulanacak genetik incelemelerle verilecek embriyonun genetik olarak normal olması sağlanabilir. Bu grup hastaların hormonal dengeleri normal olarak devam etmesi için çocuk sahibi olmak istedikleri süreç dışında da düzenli bir endokrin takibine ihtiyaçları vardır.

Azf Delesyonları

Azf Delesyonları, azosperm durumlarının genetik nedenlerinden biridir. Erkeklerde sperm yapımından sorumlu genetik bölgeler Y kromozomu üzerinde yer alırlar. Klinik olarak önemli olan bölgeler; AZF a, AZF b, AZF c bölgeleridir. Bu bölgelerde kayıp (delesyon) olduğu durumlarda karşımıza azospermi durumu çıkmaktadır. AZF c bölgesi kayıplarında mikroTESE işlemi ile sperm bulunması mümkün iken, yapılan çalışmalar, AZFa ve AZFb bölgelerinde komplet kayıp olduğunda mikroTESE işlemi ile sperm bulunma şansının olmadığı yönündedir. Bu bölgelerdeki kısmi kayıplarda sperm bulunabilir. AZFc bölgesi kayıplarında zaman zaman dışarı sperm çıkışı olabilir, bu durumlarda mutlaka spermler dondurularak saklanmalıdır çünkü zamanla azosperm gelişme ihtimali çok yüksektir.

Nedeni Belli Olmayan Azospermi

Tüm Azospermiler içerisinde en sık rastlanan grup olmakla beraber diğer incelemelerin (hormon ve genetik) normal olduğu durumlarda tedavi şeklimiz buluna nedenle değişmeyecektir. Hormonal ve genetik incelemeler sonrası belli bir sınıfa sokulamayan hastalar bu grupta değerlendirilir.

Azospermi Tedavisi

Azospermi tedavisi, bulunabilecek nedenlerin tedavisi şeklinde olmakla beraber tedavinin sonunda kendiliğinden sperm çıkışı olmayan hastalarda uygulanan testiküler sperm elde etme yöntemleri (PESA, TESA, MESA, mikro TESE) tedavinin en önemli kısmıdır.

Azospermi ameliyatı olarak bilinen mikroTESE işlemi, halen tıkanıklığa bağlı olmayan (nonobstrüktif azospermi) azosperminin en önemli işlemidir. Azosperm ameliyatı (mikro TESE) ile elde edilen sperm hücreleri mikroenjeksiyon işleminde kullanılır.

Azospermi ameliyatı nasıl yapılır? Her merkezde aynı sonucu mu verir? Soruları işlem öncesi hastalarımızın en çok merak ettikleri konulardır. Mikro TESE ameliyatı mikroskop altında, optik büyültme ile yapılır ve mutlaka deneyimli ellerde yapılması önemlidir. mikroTESE işlemi hasta konforu açısından anestezi altında veya lokal anestezi ile yapılabilir.

Yapılacak işlem öncesi, azosperm ameliyatı nasıl yapılır, konusundaki hastaların tedirginliği mutlaka giderilmelidir. İşlem ayrıntılı olarak çiftlere anlatılmalı, başarı şansı yanında başarısızlık, yani sperm bulunamamasınında ihtimal dahilinde olduğu paylaşılmalıdır.

Azospermi ameliyatı olanlar, ameliyat sonrası günübirlik, birkaç saat kliniklerde dinlendirildikten sonra gerekli antibiyotik ve ağrı kesici tedaviler planlanarak evlerine gönderilir. Yaklaşık bir haftalık istirahat önerisi genellikle hastaların rahatlamaları için yeterli olmaktadır. Azosperm ameliyatı olanlar, görülme ihtimali az da olsa istenmeyen durumlar (testislerde kanama, şişme, enfeksiyon) konusunda bilgilendirilmeli ve bunlarla karşılaştıklarında derhal ameliyat oldukları merkeze başvurmaları konusunda uyarılmalılardır. Azospermi tedavisi için Ankara Çankaya’da bulunan kliniğimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Hormonal Tedavi

Hormonal tedavi, azospermi hastalarında sıklıkla uygulanan tedaviler olmakla beraber, HİPO HİPO hastaları dışında bu tedavilerin dozları ve süreleri ile ilgili dünyada bir fikir birliği yoktur. Klinefelter hastalarında mikroTESE öncesi olası testosteron düşüklüğünü tedavi edici hormonal yaklaşımlar mikroTESE başarısını arttırabilir.

Yoğunlukla uygulanmasına rağmen hormon değerlerinin mikroTESE başarısına ne kadar arttırdığına dair bilimsel veriler değişkendir. Günümüzde bilimsel veriler azospermi hastalarında doğru seçilen hormonal tedavilerin faydalı olduğu yönündedir. Ancak kullanılacak tedavilerin hastaların yaşlarına, vücut özelliklerine, genetik yapılarına, sperm tahlillerine, hormonal durumlarına göre seçilmeleri ve yakın takip edilmeleri önemlidir.

Bitkisel Tedavi

Bitkisel tedaviler, azosperm hastalarında sıklıkla kullanılan tedaviler olmakla beraber maalesef çoğunlukla doktor kontrolü ve önerisi dışında kullanılmaktadır. Bitkisel tedavi olarak küçümsenen bu tedavi grubu doğru planlandığında azosperm tedavisinde faydalı sonuçlar vermekle beraber ön hazırlıksız, kontrolsüz ve doktor önerisi olmadan kullanıldığında hormon düzeylerini kötü yönde etkilemekte, karaciğer böbrek fonksiyonlarını zaman zaman geri dönüşümsüz bozabilmektedir.

Bu tedaviler genel infertilite ve azosperm tedavilerinde tamamen dışlanmamakla beraber mutlaka tıbbi muayene ve incelemeler sonrası doktor kontrolü altında başlanmalıdır. Uygulanacak tedavilerin gereğinden fazla uzatılması doğru tedavilerin de kişi üzerinde toksik etkilerinin çıkmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. Tedavinin bu ayağı tek başına kullanılmak yerine bilimsel etkinliği kanıtlanmış diğer tedavilere destek olarak planlanmalıdır.

Vitaminler

Vitaminler, erkek infertilitesinde sıklıkla kullanılan ajanlardır. İnfertil erkeklerin karşısına bu alanda çok sayıda seçenek çıkmakta ve seçim maalesef sadece reklama göre yapılmaktadır. Ciddi maliyetlere neden olan bu tedavi ayağında ülkemizde güvenli şartlarda üretilmiş gerekli kontrolleri ve denetimleri yapılan örnekleri olmakla beraber, tam olarak menşei ve içeriği belli olmayan ürünlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu tedavi grubunun da mutlaka doktor önerisi ve kontrolü ile kullanılması gerekmektedir. Tedavi maliyetleri azımsanmayacak değerlere ulaşan bu tedavi grubunda, kullanılacak vitaminler, kişiye göre doktor tarafından seçilmelidir.

İlaç Tedavisi

Azospermi konusunda kullanılan ilaçlar, doktorlar tarafından, kişiye özel olarak planlanmalıdır. HCG, HMG, FSH bu konuda değişik tedavi protokollerinde kullanılabilen hormonal ilaçlardır. Tamoxifen, klomifen sitrat, letrozol ise bu konuda tedavide kullanılan ve ağızdan alınan ilaçlardır. Femara azospermi konusunda kullanılan ve aromataz inhibitörü dediğimiz bir gubun üyesidir ve letrozol içerir. Tıpkı tamoksifen ve klomifen sitrat (klomen) gibi antiöstrojen etki gösterir. Yani kadınlık hormonu olan östrojeni azaltarak, erkek vücudundaki östrojen/ testosteron dengesini, testosteron lehine çevirir.

Azospermi Tedavi Fiyatları?

Azospermi tedavisinin maliyeti, genel olarak merak edilen ve araştırılan bir konudur. Ancak çok çeşitli nedenlere bağlı olarak karşımıza çıkan azosperm durumunda, planlanacak tedavilerin çok çeşitli olması, fiyat olarak kesin değerlerden bahsedilmesini imkansız kılar.

Nihayi olarak mikroTESE yapılacak hastalarımıza, öncesinde kullanılması için önerilebilecek ilaçlar, ücret olarak, hastalara belirli yükler getirebilir ve hastalar açısında planlanan maliyet hesapları değişir. Doğru yaklaşım; her çiftin ayrı olarak değerlendirilmesi ev bir tedavi şeması çıkarılmasıdır. Bilimsel veriler eşliğinde, en kısa ve doğru tedavi planlanmalıdır.

Tedavi hakkında detaylı bilgi ve fiyatları için Ankara’da bulunan kliniğimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

WhatsAppSize nasıl yardımcı olabilirim?
1