Centrum Tüp Bebek Merkezi

SSS

Centrum » SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Bir çiftin korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde gebe kalamaması durumuna infertilite (kısırlık) denir. Çiftlerin yaklaşık %10-15’inde infertilite bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anne adayının 35 yaşından küçük olduğu durumlarda 1 yıl boyunca, anne adayının 35 yaşından büyük olduğu durumlarda ise 6 ay boyunca korunmasız düzenli cinsel ilişkiye girmelerine rağmen gebelik oluşmamışsa doktora başvurmak gerekmektedir.

Sebebi açıklanamayan ve genellikle erkek nedenli kısırlıklarda tüp bebekten önce aşılama tedavisi denenebilir. Kadının yumurta hücrelerinde bir azalma varsa ve gebelik için çok uzun süre beklenmişse veya kadının tüplerinde bir sorun varsa aşılama tedavisi önerilmez. Aşılama tedavisinde, anne adayının yumurtalığı uyarılarak yumurta çatlatılır. Baba adayının spermleri yıkanarak en iyileri seçilir ve rahme transfer edilir.

İnsanlarda normalde 46 kromozom bulunmaktadır. Bunların iki tanesi cinsiyet kromozomu olan X ve Y kromozomlarıdır. Kadınlar iki X kromozomu (46XX), erkekler bir X ve bir Y kromozomu (46XY) taşırlar. Cinsiyet kromozomlarındaki bozukluklar kısırlık sebebidir. Erkeklerde Y kromozomunun bazı bölgelerindeki genetik materyal kaybı azospermi veya şiddetli sperm sayı azlığına ve şekil-hareket bozukluğuna yol açarak kısırlık sebebi olmaktadır. Aynı şekilde kadınlarda X kromozomu kaybı yumurtalıkların fonksiyon görememesine ve dolayısıyla kısırlığa neden olmaktadır. Cinsiyet kromozomları dışındaki otozomal kromozomlarda oluşan genetik kusurlar da çiftlerde tekrarlayan düşüklere, kısırlığa ve fetusta genetik bozukluğa yol açmaktadır.

Primer Amenore olarak adlandırılan ve yumurtalıkları uyaran hormon döngüsünün çalışmadığı hipogonadotropik hipogonadizm olgularında kadınlar hiç adet göremez. Bu eksik hormonların takviye edilmesiyle yumurtlama sağlanır ve çift, uygun yardımcı üreme tekniğine yönlendirilerek gebelik elde edilir. Adet göremeyen diğer durumlarda ise turner sendromu olarak bilinen genetik sendrom (45, X0), erken menopoza yol açan prematur over yetmezliği ve menopoz dönemindeki kadınlarda kendi yumurtaları ile gebelik elde etmek mümkün değildir. Bu olgular yumurta donasyonu yöntemiyle gebe kalabilir.

Araştırmalar infertilite vakalarının% 40’ının kadın faktörlerden,% 40’ının erkek faktörlerden,% 20’sinin bilinmeyen nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir.

Şişmanlık, vücut kütle indeksi (BMI) 30 kg / m2’den daha büyük, aşırı kilolu ise 25-30 kg / m2 BMI olarak tanımlanmaktadır. (Vücut kitle indeksinizi buradan hesaplayın.) Obezite, infertilite dahil olmak üzere birçok tıbbi problemle bağlantılıdır. Obez ve aşırı kilolu kadınlarda infertilite öncelikli olarak ovulatuar disfonksiyona bağlıdır.

Tüp bebek merkezleri başarılarını, gebelik oranı ve canlı doğum oranı ile belirler. Merkezlerin başarı oranları tüp bebek tedavilerinin tüm basamaklarının doğru uygulanması ile yükselmektedir. Bir çifte, iyi uygulanmış ovülasyon indüksiyonu, doğru zamanda toplanmış yumurta, iyi seçilmiş sperm ile uygulanan doğru mikroenjeksiyon nihayetinde iyi bir teknikle embriyonun transfer edilmesi yüksek gebelik oranı sağlayacaktır. Tüp bebek merkezi seçiminde, merkezin tecrübesine, laboratuvarındaki teknik donanıma ve sağlıklı gebelik oranlarına dikkat etmek gerekir.

Yumurta toplama işlemi anestezi altında yapılmaktadır. Yaklaşık 5-10 dakika süren süreçte, yumurtalıklarınızdaki folikül sıvıları ultrason yardımıyla toplanır ve bu folikül içindeki yumurtalar embriyologlar tarafından mikroskop altında ayıklanır.

Transfer işlemi ağrısız bir işlemdir ve anestezi uygulanmaz. Transfer sonrasında, dikkat edilmesi gereken durumlar ve kullanılması gereken ilaçlar hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılır.

Bilimsel çalışmalar sonucu, dondurulmuş embriyo transferi ile elde edilen gebeliklerde taze embriyo gebeliklerine oranla fetuslarda artmış doğumsal anomali veya genetik hastalık riski saptanmamıştır. Günümüzde embriyo dondurma işlemi, tüp bebek tedavilerinin standart bir ayağını oluşturmaktadır ve gebelik şansını artıran bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Yumurtalık dokusunun dondurularak saklanması kanser tedavisi gören veya erken menopoz nedeniyle doğurganlığı tehdit altında olan kadınlar için uygulanabilen bir yöntemdir. Kemoterapi veya radyoterapi öncesi laparoskopik ameliyat ile alınan over (yumurtalık) dokusu, dondurularak saklanır ve kanser tedavisinin ardından üreme fonksiyonlarının kazanılması için tekrar vücuda yerleştirilir. Günümüzde nakil sonrası başarılı gebelikler ve doğumlar elde edilmiş olmasına rağmen halen deneysel bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Kanser tedavisi için kemoterapi veya radyoterapi planlanan, kemik iliği veya kök hücre nakline hazırlanan ve bağışıklık sistemi hastalıkları nedeniyle yüksek doz kemoterapi planlanan kadınlara önerilir.

Kemoterapi hızlı bölünen hücreleri yok etme prensibi ile çalışan bir tedavi yöntemidir. Hedef hücre, kanser hücresi olmakla beraber vücutta hızla bölünen saç-kök, mide-bağırsak ve üreme hücreleri olan sperm ve yumurta hücrelerini de yok eder. Aynı şekilde radyasyon terapileri de sperm ve sperm hücresini oluşturan germ hücrelerine zarar verir. Kemoterapi ve radyoterapi tedavi tipi, sayısı ve toplam doza bağlı olarak erkeklerde geri dönüşsüz azospermiye yani hiç sperm oluşturamama durumuna, dolayısıyla kısırlığa yol açabilir. Kanser tedavileri öncesinde spermin dondurularak saklanması doğurganlığın korunması için uygulanan kanıtlanmış tek tedavi yöntemidir.

Fallopian tüpleri rahim ile yumurtalıklar arasındaki bağlantıyı sağlayan yapılardır. Tüplerdeki enfeksiyonlar tıkanmaya yol açarak kadın kısırlığına neden olabilmektedir. Tüpleri tutan ve en sık enfeksiyona yol açan ajanlar streptokok, stafilokok ve mikroplazma bakterileri ve cinsel yolla bulaşan klamidya ve gonokok enfeksiyonlarıdır. Tüberküloz enfeksiyonu da nadiren tüpleri tutarak tıkanıklığa yol açabilir. Enfeksiyonlar rahim içi araç uygulaması, cinsel ilişki, düşük, kuretaj ve doğum sonrası, cinsel yolla bulaşma ve appendisit gibi durumlarla tüplere yerleşebilir. Tüplerdeki tıkanmalar normal yolla gebeliğe engel olabilir.

Günlük enjeksiyon ihtimali çok yüksek olabilir. Bir zamanlar kas içine enjekte edilmesi gereken ilaçların yerini cilt altındaki küçük bir enjeksiyon (subkutanöz) verilen ilaçlar aldı. Bu tür enjeksiyonlar çoğunlukla 10-12 günlük bir süre boyunca alınır ve ardından stimülasyon döngüsünün sonunda yumurtlamayı tetikleyen bir hormon hCG’nin bir intramüsküler enjeksiyonu yapılır. Daha önce sadece intramusküler formda mevcut olan hCG enjeksiyonu, intramüsküler enjeksiyonu önlemek isteyen hastalar için artık subkutanöz formda (Ovidrel) mevcuttur. Ovidrel’deki hCG’nin rekombinant subkütanöz formu intramusküler hCG kadar uzun süre olmamasına rağmen, tüm göstergeler aynı şekilde etkilidir.

Yumurta alındıktan sonra, embriyo transferi için uterusun astarını hazırlamak için hastalara bir progesteron hormonu takviyesi verilir. Çoğu hasta için, progesteron bir enjeksiyon yerine bir vajinal tablet veya vajinal fitil şeklinde alınabilir. Bu şekilde, enjeksiyon IVF siklusunun ikinci yarısında tamamen önlenebilir. Progesteron vajinal tabletleri ve fitillerin progesteron enjeksiyonları kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Bugüne kadar yapılmış çalışmalar, kısırlık tedavilerinde kullanılan ilaçların kadınlarda kanser olasılığını artırmadığını göstermektedir. Meme ve rahim kanserleri için artmış bir risk görülmemektedir. Tüm bu bilgilerle beraber hormon tedavisi almış kadınların rutin kontrollerini düzenli yaptırmaları önemlidir.

Ön hazırlık testlerinizi kendi bulunduğunuz şehirde yaptırabilir ve sonuçları tüp bebek doktorumuzla paylaşabilirsiniz. Böylece tedavi öncesi tüp bebek programı veya gebelik için herhangi bir engeliniz olup olmadığı tespit edilir. Bu dönemde prenatal vitamin kullanımına başlanmalıdır. Tüp bebek tedavileri kadının adet kanamasının 2. günü başlar ve yaklaşık olarak 15-18 gün kadar devam eder. Bu dönem içerisinde toplam 6-7 kez merkezimizde kontrolünüz gerçekleşecektir. Adet düzensizliği yaşayan hastalarımız doktorlarının tercihi doğrultusunda adet düzenleyici ilaçlar kullanabilir. Yasal prosedürler gereği, gerekli resmi belgeleri ve tüm tıbbi kayıtlarınızı yanınızda getiriniz.

Tüp bebek tedavisi; yumurta gelişimi, yumurtaların toplanması, embriyo gelişimi ve embriyo transferi aşamalarından oluşan bir süreçtir. Kadının adetinin 2. günü tedaviye başlanır. Yumurta gelişimi süresince hastanın, çoğu zaman gün aşırı ve bazen de günlük kan tahlili ve ultrasonografi incelemesi yapılır. Bu süreç ortalama 9-12 gün sürer. Bu sürenin sonunda yumurtalar belli olgunluğa erişince çatlatma iğnesi verilir ve 2 gün sonrasında yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplandığı gün baba adayından sperm alınır ve döllenme işlemi gerçekleştirilir. Gelişen embriyolar kalite ve sayısına göre değerlendirilerek 2-6 gün sonra transfer edilirler.

Kalan embriyoların bertaraf edilmesine ilişkin hastaların çeşitli seçenekleri olacaktır. Bir seçenek, daha sonraki kullanımınız için embriyoların dondurulmasıdır.

Tüp bebek tedavisi ile gebe kalmış özellikle açıklanamayan kısırlık, pkos, hafif erkek faktörü ve düşük ovaryen rezerv tanıları almış çiftler daha sonraki dönemlerde doğal yollarla gebe kalabilirler. Tubal faktör ve ağır erkek infertilitesi nedeniyle tedavi görmüş çiftlerde doğal gebelik beklenmez.

Merkezimiz de SGK kapsamında hizmet vermekteyiz. Tüp bebek tedavisine başlamayı düşünen hasta adaylarımız SGK heyet raporu alarak devlet desteğinden faydalanabilir.

Evet, SGK desteğinden faydalanabilmek için yaş sınırı vardır. Kadın 23 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmalıdır.

Tüp bebek heyet raporu aslı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, SGK prim bordrosu, eşlere ait kimlik fotokopisi, evlilik cüzdanı fotokopisi.

Tüp bebek tedavisinde maliyetler her hastaya göre değişmektedir. Fiyatların her merkezde farklı olması ve her hastaya göre farklı olmasının birçok sebebi mevcuttur. Kısırlık sebepleri, merkezin başarı oranları, anne adayının yaşı, kullanılan ilaçlar ve kullanılan tüp bebek tedavi yöntemleri gibi birçok etken fiyatların değişmesine yol açmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi ve ücreti ile ilgili detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

WhatsAppSize nasıl yardımcı olabilirim?
1