Centrum Tüp Bebek Merkezi

Sperm Dondurma

Centrum » Hizmetler » Sperm Dondurma
Sperm Dondurma

Sperm Dondurma Nedir?

Hücrelerin canlılığının geçici süre ile durdurulması işlemine dondurma (kriyoprezervasyon), daha sonra tekrar canlılığının kazandırılması işlemine çözme (thaw) denilir.

Sperm dondurma, erkekten çeşitli yollarla (Cerrahi dahil) alınan spermlerin ileride çözülerek tüp bebek tedavisinde kullanılmak üzere laboratuvar ortamında dondurulup saklanması işlemidir.

Dondurma İşlemleri

Dondurma ve çözme işlemleri yasal düzenlemeler ile kontrol altına alınmış durumdadır. Tüm dondurulan materyallerin saklama süresi 5 yıldır. Bu sürenin uzatılması İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne verilen dilekçeler ile mümkün olabilir. Sperm dondurma işlemi aşağıda belirtilen durumlarda yapılabilir.

  • Kanser tedavilerinde kemoterapi uygulanmadan önce,
  • Sperm hücresi hasarına neden olabilecek ilaç kullanımı veya cerrahi işlemden önce,
  • Sperm sayısı az olan ve ileride sperm elde etmenin güç olabileceği düşünülen hastalarda,
  • Kaza sonucu meydana gelen omurilik yaralanmaları sebebiyle ejakülasyon problemi yaşayan erkeklerde,

Sperm Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Sperm Toplama

Sperm dondurma işlemi için erkekten sperm örneği almak gerekmektedir. Sperm örneği iki farklı yolla alınabilir. Birincisi, kliniğimizde sperm toplama odalarında mastürbasyon yöntemi ile sperm verebilirsiniz. Sperm sayısının az olduğu veya hastanın mastürbasyonla sperm veremediği, ejekülatta sperm bulunamadığı durumlarda sperm örneği cerrahi işlemle alınır. MESA, TESE, TESA, PESA işlemleri ile testisten sperm toplanabilir. Bu işlemler lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilir.

Sperm vermeden önce, 3 -6 gün boyunca cinsel perhiz yapmak gerekir. Bu süre boyunca erkek herhangi bir cinsel birleşme yaşamamalı ya da mastürbasyon yoluyla boşalmamalıdır. Sperm sayısının artması için perhiz süresini uzatmak doğru değildir. Çünkü süre uzadığında sperm sayısı artarken sperm hareketliliği ve kalitesi düşecektir.

Sperm Analizi

Toplanan spermler dondurulmadan önce analiz edilir. Semen analizinde; sperm sayısı, hareketliliği ve yapısı değerlendirilir. Böylece en sağlıklı spermlerin seçilmesi ve dondurulması sağlanır.

Alınan sperm örneği istenen kalitede değilse doktorunuz bir kez daha sperm örneği vermenizi isteyebilir. Sperm analizi tamamlandıktan sonra alınan spermler, özel olarak formüle edilmiş sperm dondurma sıvısı kullanılarak -197 derecede dondurulur.

Dondurularak saklanan hücreler; alınan kişinin yıllık protokol yenilememesi, isteğiyle ya da vefatı halinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen bir memur gözetimiyle tutanak altına alınarak imha edilir.
Spermlerin dondurulması özellikle azospermi vakalarında, olası tekrar eden tüp bebek denemelerinde erkek hasta için büyük kolaylık sağlar ve yeni bir operasyon stresini de ortadan kaldırır.

WhatsAppSize nasıl yardımcı olabilirim?
1