info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv
info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv

Laparoskopi

Centrum Ankara Tüp Bebek Merkezi
Daha küçük kesi, daha az girişim ve daha hızlı iyileşme prensipleri üzerine tasarlanmış ve tarihsel süreçte birçok hekim tarafında denenmiş bir yöntem olarak ele alınan endoskopik cerrahi yönteminin kökleri 17.yüzyıla kadar gitmektedir. Enstrümantasyonda ve optik bilimindeki gelişmeler sonucunda 19. yüzyıl itibarı ile insan üzerinde ilk kez laparoskopi uygulanmıştır. 1930’lu yıllarda tedavi amaçlı laparoskopi ilk kez kullanılmış, jinekoloji alanında ilk uygulama 1936 yılında ektopik gebelik tanısı ile olmuştur. Yardımla üreme teknikleri alanında özellikle son otuz yıl içerisinde meydana gelen ilerlemeler sonucunda infertilite dinamikleri değişmiş ve infertil hastaya yaklaşım yeniden ele alınmaya başlanmıştır. Aynı zaman dilimi içerisinde dikkat çeken bir diğer ilerleme de cerrahi tekniklerde yaşanmış, özellikle de organ koruyucu reprodüktif cerrahi tekniklerindeki gelişmeler yeni bir çığır açmıştır. Dikkat çekici olarak, hem yardımla üreme teknikleri (YÜT) hem de endoskopik cerrahi teknikleri 1980’li yıllardan itibaren üreme tıbbı ile uğraşan hekimlerin kullanımına girmiştir. İn-vitro fertilizasyon tekniklerindeki göz ardı edilemez ilerlemeler ve bunun sonucunda ulaşılmış yüksek gebelik oranları, infertil hasta yönetiminde her ne kadar cerrahi yaklaşımı sorgulatsa da, laparoskopi ve histeroskopi yöntemleri birçok hekimin elinde oldukça önemli bir koz olarak yıllar içerisinde yerini sağlamlaştırmıştır. Özellikle son 20 yılda video yardımlı cerrahide ve enstrümantasyonda elde edilen ilerlemeler sonucunda, laparoskopi ve histeroskopi, üreme cerrahisi alanında minimal invaziv yöntemler olarak gelinen en son noktalardır. Laparoskopinin kullanım alanları Jinekoloji alanında başlangıçta tanı amaçlı ve tüp ligasyonu uygulamaları ile başlayan laparoskopi süreci günümüzde hem tanı hem de tedavi amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Jinekolojik perspektifde başlıca kullanım alanları:
 • kısırlık yönetiminde tanı ve tedavi
 • endometriozis-çikolata kistleri cerrahisi
 • kronik pelvik ağrı yönetimi
 • akut karın nedeni olabilen jinekolojik acillere müdahele
 • adneksiyel kitlelerin-yumurtalık ve tüpler ile ilgili kitlelerin yönetimi
 • onkolojik işlemler-kanser cerrahisi amaçlı girişimler
 • ürojinekolojik girişimler olarak sıralanabilir.
İnfertil hasta yaklaşımında laparoskopi Video yardımlı kapalı cerrahi tekniklerin gelişmeye başladığı 1960’lı yıllardan itibaren yıllar içerisinde geliştirilerek günümüzde en çok kullanılan tekniklerden biri haline gelmiş olan laparoskopi tekniği, üreme cerrahisi dışında ektopik gebelik, pelvik inflamatuar hastalık, sterilizasyon amaçlı veya onkolojik prosedürler içinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Minimal invaziv cerrahi kavramının benimsendiği günümüzde, açık cerahi yöntemlere kıyasla birçok avantajı bulunan laparoskopik cerrahi yöntemi, gerek jinekoloji alanında gerekse diğer cerrahi branşlarda hem tanı hem de tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde infertil hastaya yaklaşımda laparoskopi temel olarak: 1- Tanı amaçlı 2- Fertiliteyi yani doğurganlığı artırmak amaçlı kullanılmaktadır. Laparoskopi yani kapalı cerrahi teknik kullanılarak:
 • Yumurtalık kistleri
 • Çikolata kistleri
 • Tüp hastalıkları ve tıkanıklıkları
 • Pelvik adezyonlar denilen karın boşluğu yapışıklıkları
 • Endometriozis odakları
 • Rahimi ilgilendiren urlar-myomlar
tanınabilir ve tedavileri için gerekli uygulamalar yapılabilir. Kapalı cerrahilerin açık olanlarına avantajı; kısa yatış süresi, çabuk iyileşme, daha az kan kaybı, daha az ağrı, daha estetik sonuçlar ve de en önemlisi daha az yapışıklık ile sonuçlanmasıdır.
Centrum Tüp Bebek Merkezi Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Centrum Tüp Bebek Merkezi

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Soru Sor