info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv
info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv

Tüplerin Tıkalı (Kapalı) Olması

Tüplerin Tıkalı (Kapalı) Olması
Kadınlarda kısırlığa sebep olan en önemli faktörlerden birisi fallop tüplerinin tıkalı olmasıdır. Tüpler; rahim ve yumurtalıkları sağ ve sol yanlardan birbirine bağlamaktadır. Yumurtlama döneminde yumurtalıktan atılan yumurta tüplerin ucundaki yapı ile tutulur ve rahme gönderilir. Dolayısıyla doğal yolla gebeliğin gerçekleşebilmesi için tüplerin ikisinin ya da en azından birinin açık olması gerekmektedir. Tüplerin her ikisinin de tıkalı olduğu vakalarda gebelik için tek seçenek tüp bebek tedavisi olmakla birlikte, açık bir tüp bile çoğu kez gebe kalabilmeye yetmektedir. Altını çizmekte fayda vardır ki; tüplerin tıkalı olması yumurtlama fonksiyonlarını etkilemez, yumurta hücresinin spermle buluşmasını ve dolayısıyla gebe kalmayı engeller. Ayrıca kadın gebe kalmakta sorun yaşamıyorsa, bebek sahibi olduktan sonra tüpleri tıkandıysa her hangi bir sağlık sorunu yaşamaz ve hatta tüplerinin tıkandığını bile bilmez. Bu bağlamda tüplerin kısmen ya da tamamen tıkalı olmasının her hangi bir belirti vermediğini, şikayete sebep olmadığını söylemek doğru olacaktır. Tüplerden birisinin kapalı olduğu vakalarda gebelik Rahmin sağ ve sol yanlarında birer tane bulunan tüplerden bir tanesinin tıkalı olduğu durumda, tıkalı taraftaki yumurtalıktan atılan yumurta rahme ulaşamazken, açık olan tüpün tarafındaki yumurta rahme gönderilebilmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde tüplerden birisi tıkalı olan kadının gebe kalma şansı vardır, ancak daha düşüktür yorumu yapılabilmektedir. Böyle bir durumda olan kadının yaşı 35 veya altında ise tüp bebek tedavisi denenmeden doğal yolla gebelik ya da üremeye yardımcı olan diğer tedavilerle gebelik denenebilir. Ancak 35 yaşın üzerindeki bir kadının tüplerinden biri tıkalı ise daha fazla zaman kaybetmeden, yaş daha fazla ilerlemeden tüp bebek tedavisinin uygulanması gerekmektedir. Tüplerin her ikisinin de kapalı olduğu vakalarda gebelik Yumurtalıklardan atılan yumurta hücresini rahme ulaştırmakla görevli olan tüplerin her ikisinin de kapalı olduğu durumda doğal yolla gebelik oluşmasını beklemek yanlıştır. Zira istediği sayıda çocuk sahibi olan bazı kadınlar, doğum kontrol yöntemi olarak tüplerini bağlatmaktadırlar. Nasıl ki tüpleri bağlanan kadının yumurta hücresi spermle buluşup döllenemediğinden gebelik riski de ortadan kalkıyorsa, her hangi bir sorun sebebiyle iki tüpü de tıkanan kadılar, doğal yolla gebe kalamamaktalar. Rahim filmi görüntülerinde tüplerin tıkalı olduğunun izlenmesi kimi zaman yanıltıcı olabilmektedir. Bu sebeple tüplerin tıkalı olduğu yargısı kesin olarak laparoskopi verilebilmektedir. Her iki tüpün de tıkalı olduğu net bir şekilde anlaşıldığında vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisi uygulanması önerilir. Tüplerin ameliyatla açılması Kadın 35 yaşın altında ise tüp bebek tedavisi denenmeden önce ameliyatla tüplerin açılması seçeneğinin değerlendirilmesi daha faydalı olacaktır. Zira tüpler ameliyatla açıldığında kadın, % 50 ihtimalle doğal yolla gebe kalabilecektir. Tüpler açıldığında sadece bir tane değil belli aralıklarla birkaç kez gebe kalmak ve bebek sahibi olmak da mümkün olacaktır. Ameliyatla tüpler açıldığında yeniden kapanabilme ihtimali olduğundan gebelik şansı % 50’dir. Bu sebeple de yaşı ileri olan kadınlarda ameliyatla zaman kaybetmek yerine direkt olarak tüp bebek tedavisi uygulanır. Tüplerin tamamen ya da kısmen tıkalı olduğunun belirlenmesi Kısırlık şikayeti ile doktora başvuran hastalarda, kısırlık sebebinin belirlenmesi için uygulanan yöntemlerden birisi olan rahim filmi, tüplerin tıkalı olup olmadığı konusunda da bilgi verebilmektedir. Ancak kimi zaman yanıltıcı olabildiğinden tüplerle ilgili net kanıya ulaşabilmek için laparoskopi yöntemi daha güvenlidir. Laparoskopide karın içine ilaçlı bir sıvı verilir ve bu sıvının tüplerden geçip geçemediği mikroskopik bir kamera ile gözlenir. Bu bağlamda düşünüldüğünde laparoskopide yanılma payının olmadığı söylenebilir. Tüpler neden tıkanır? Kadın kısırlığının sebeplerinin yaklaşık olarak üçte birini oluşturan tüplerin tıkalı olması sorunu, çok çok seyrek olsa da doğuştan kadının tüpü olmaması ya da tek tüple doğmasından kaynaklanabilmektedir. Bununla birlikte rahim ve o alandaki diğer organları etkileyen şiddetli bir enfeksiyon geçirilmesi, tüplerle ilgili cerrahi operasyon yapılması ve tüplerde dış gebelik yaşanması gibi sorunlar da tüpleri tıkayabilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde sıklıkla karşılaşılan cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve enfeksiyonların da kadının tüplerine hasar verdiğini, tüpleri kısmen ya da tamamen tıkadığı bilinmektedir. Ayrıca rahim içi dokusunun rahim dışındaki bir organda oluşması sorunu olan Endometriozis sorununun tüplerde yaşanması dolayısıyla tüplerin ağızlarında yapışıklıklar meydana gelmesi de tüpleri tıkayabilmektedir. Çok sık olmamakla birlikte tüplere yakın alanlarda miyomların da tüplere baskı uygulayarak onları tıkadığı bilinmektedir.
Centrum Ankara Tüp Bebek  Merkezi Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Centrum Tüp Bebek Merkezi

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Soru Sor

Benzer Makaleler