info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv
info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv

Tüp bebekten Önce Histeroskopi ve Laparoskopi

Tüp bebekten Önce Histeroskopi ve Laparoskopi
Tüp bebek tedavisi çiftler için maddi ve manevi açıdan oldukça zorlu bir süreçtir. Bu nedenle tedavinin başarısını etkileyecek sorunların değerlendirilmesi ve ekarte edilmesi tedavinin başarısında büyük önem kazanmaktadır. Kısacası hastaların tüp bebek tedavisine hazırlanması yani çiftlere uygun tedavi şeklinin belirlenmesi başarıyı arttıracak en önemli faktörlerden birisidir. Tedavi öncesi gereken tüm tetkiklerin ve değerlendirilmelerin yapılması ile çiftlerin sorunlarına yönelik belli bir başarı oranı ortaya çıkacaktır. Tüp bebek tedavisi günümüzde normal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftler için ilk seçenek olarak kabul edilmeye başlandığı için histeroskopi ve laparoskopi uygulamasının gerekliliği azalmaktadır. Fakat bu durum merkezden merkeze ve vakadan vakaya göre değişmektedir. Bazı merkezlerde rahim boşluğunda gebeliğe engel olacak bir sorunun olup olmadığını tespit etmek için histeroskopi tekniği ile tüp bebek tedavisine başlamadan önce detaylıca araştırılması yapılır. Bazı merkezlerde de pelvik alanın durumu tanısal laparoskopi ile incelenmektedir. Ancak bazı hastalar bu işlemlerin yapılması yerine direkt tüp bebek tedavisine başlamayı tercih etmektedir. Fakat her çiftin sorunları farklılık gösterirken, histeroskopi/laparoskopi yapılıp yapılmayacağı konusunda hastaların değerlendirilmesi sonucu karar verilmesi gerekir. Tüp bebek tedavisinde önce tanısal histeroskopi Rahim kavitesinin (boşluğu) incelenmesi adına yapılması gereken en önemli uygulama tartışmasız tanısal histeroskopidir. İşlem genellikle muayene şartları altında gerçekleştirilir. Bu yöntem ile rahim içi boşluğunun hacmi ve şekli konusunda net bir bilgi edinilebilmektedir. Ayrıca endometrium tabakasının kalınlığı ve yapısı hakkında detaylı bilgi edinilmesini sağlar. Histeroskopinin alternatif çözüm yolu olarak HSG ve 3 boyutlu yapılan ultrasonografidir. Fakat histeroskopi ile HSG (rahim filmi) karşılaştırılmasında, histeroskopinin daha üstün olduğunu gösteren çalışmalar yer almaktadır. Tüp bebek tedavisi öncesi hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiği konusunda başvurulan sorunlar aşağıdaki gibi olmaktadır:
 • Tüp bebek öncesi her zaman rahim kavitesinin incelenmesi gerekir mi?
 • Şayet rutin bir uygulama ise hangi durumlarda yapılması faydalı olacaktır?
 • Rahim içinde yer alan anomalilerin histeroskopi ile tedavi edilmesinin ardından tüp bebek tedavisinin başarısını arttırır mı?
Rahim içinde doğuştan gelen ya da sonradan edinilmiş patolojiler, tüp bebek tedavi yöntemlerinin başarısını büyük oranda düşürmektedir. Yapılan araştırmalara göre endometrium ve rahim içi boşluğu anomalilerin görülme sıklığı, tekrarlayan başarısız denemelerde %38’e kadar çıkmaktadır. Tüp bebek öncesi tedavi amaçlı histeroskopi Rahim içi anomalilerin tedavisinden sonra gebelik şansını arttığı yönünde çok sayıda araştırma yer almaktadır. Bu bulgular rutin olarak histeroskopinin yapılması gerektiğini vurgulasa da, aslında bu durum her zaman için geçerli değildir. Çoğu merkez rahim içi anomalilerin görülme sıklığının kişinin kendi risk faktörüne bağlı olarak, implantasyon başarısını etkileyebilecek kadar önemli olmadığını savunmaktadır. Bunun dışında rahim içi anomalilerin söz konusu olduğu durumlarda HSG ya da ultrasonografinin yeterli olacağı düşünülmektedir. Fakat bu konuda yapılan kesinleşmiş bir araştırma olmadığı için, bu gibi durumlarda önerilen yöntem de yoktur. Bu nedenle kişiye özel yaklaşımın izlenmesi gerekir. Tüp bebek öncesi histeroskopi endikasyonları nelerdir?
 • İnfertilite vakalarında yapılacak tüm tetkikler arasında rahim içi boşluğunun da rutin olarak incelenmesi gerekir. Bu konuda belirleyici rol oynayan kişinin düzenli adet döngüsü, anormal kanama şikayetinin olmaması ve muayene esnasında rahimde herhangi bir patolojik durum tespit edilmemesi ile hangi inceleme yönteminden (HSG, ultrasonografi, histeroskopi) yararlanacağına karar verilmesi gerekir.
 • Anne adayının 35 yaşın üzerinde olması, anormal vajinal kanamaların olması ve muayene esnasında şüpheli bulgulara rastlanılması ile rahim içi anomalilerin araştırılması ve tedavisi için standart olarak histeroskopinin uygulanması tercih edilir.
 • Tekrarlayan başarısız tüp bebek denemelerinden sonra mutlaka histeroskopinin yapılması gerekir.
 • Tüp bebek öncesi tedavi amaçlı yapılan histeroskopi endikasyonları, infertilite (kısırlık) tetkikleri sonrası endikasyonlarından farklı bir sonuç çıkarmamaktadır. Bu nedenle rahim içinde yer alan poliplerin çıkarılması gerekir. Ayrıca rahim içi boşluğunda çıkıntı oluşturan 4 cm’nin altındaki submuköz miyomlarının da çıkarılması tercih edilir. Gebeliği engelleyici rahim içi perdenin çözümlenmesi, eğer gerekiyorsa rahim içi boşluğunun yeniden yapılandırılması gerekir. Bu amaçla mukozal şinesi yani yapışıklık tedavisi yapılmalıdır.
  Histeroskopi Operasyonu: Tüp bebek öncesi tanısal laparaskopi Laparoskopi genel anestezi altında yapılan ve hastane yatışı gerektiren bir uygulamadır. Hastaların %2-3’ünde meydana gelen komplikasyonlar nedeni ile nadir de olsa hayati risk içeren sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle infertilite tetkiklerinde öncelikle başvurulan bir işlem değildir. Genellikle pelvik enfeksiyonlarda, tüplerden kaynaklanan infertilite vakalarında ve yapılan diğer tetkiklerde anormal bulguların tespit edilmesi halinde laparoskopi kullanılabilir. Tüp bebek tedavisi öncesi tedavi amaçlı laparoskopi Tüp bebek tedavisi öncesinde başarıyı arttırmak için yapılan tedavi amaçlı laparoskopi işleminin bazı endikasyonları vardır. Örnek verilecek olursa; tüplerde sıvının olması yani birikmesi halinde bazı faktörlere bağlı olarak salpingektomi yapılabilir. Çikolata kisti endikasyonları biraz daha komplikedir. Cerrahi müdahale sonrası tüp bebek sonuçlarının düzeltilmesi, lezyonların tipine ve hastalığın şiddetine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Miyom tedavisinde ise yapılan birçok araştırmaya göre, miyomektomi sonrası başarı oranlarını etkilenmediği saptanmıştır. Bu nedenle tüp bebek tedavisinden bağımsız olarak miyomektomi kararının verilmesi gerekir. Bu gibi durumların teşhis edilmesi açısından tüp bebek tedavisi öncesi rutin olarak Laparoskopinin yapılması gerekmemektedir. Teşhis aşaması genellikle anormal ultrasonografi ve HSG sonuçlarına göre belirlenir. Tüp bebek öncesi laparoskopi endikasyonları nelerdir?
 • Anormal ve şüpheli klinik belirtileri olmayan, pelvik sistemi normal ve açıklanamayan infertilite vakalarında laparoskopi işlemi yapılmamaktadır.
 • Hastanın risk faktörleri, tıbbi geçmişi, pelvik muayenesi ya da anormal görüntülerin elde edilmesi ile pelvik enfeksiyon şüphesinde laparoskopi uygulanabilmektedir.
 • Şiddetli çikolata kisti ve pelvik bölge patolojilerinin olması halinde laparoskopi endikedir. Bu düşünce tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında daha da artmaktadır.
Tüp bebek öncesi histeroskopi/laparoskopi uygulamaları başarıyı arttırır mı? Histeroskopi ve laparoskopi infertilite vakalarında uygulanan tedavinin bir parçasıdır. Ancak yalnızca gerekli olduğu durumlarda uygulanması gerekir. Bu işlemler tüp bebek öncesi rutin olarak uygulanan tetkikler değildir. Fakat gerekli tanısal ve tedavi ihtiyacında oldukça yüksek performans göstermektedir. Bu nedenle de tüp bebek öncesi uygulanmasında göz ardı edilmemesi gerekir. Klinik belirtilerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve kişiye özel yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir. Böylece başarı şansı arttırılabilir.
Centrum Ankara Tüp Bebek Merkezi Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Centrum Tüp Bebek Merkezi

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Soru Sor

Benzer Makaleler