info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv
info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Desteği

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Desteği

Sgk’nın tüp bebek tedavisi için şartları nelerdir?

6552 Sayılı Torba yasasının yürürlüğe girmesinden önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tüp bebek tedavilerinin 2 denemesini karşılanmaktaydı. 6552 Sayılı torba yasa ile beraber SGK 3 tüp bebek denemesine dek, tedavi masraflarını karşılayacağını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu karara göre:

 • Tüp bebek tedavisinde ortaya çıkan masrafın %70’ini,
 • Tüp bebek tedavisinde ortaya çıkan masrafın %75’ini,
 • Tüp bebek tedavisinde ortaya çıkan masrafın ise %80’sini karşılayacaktır.

Tüp bebek tedavisi için aranan diğer şartlar ise:

 • En az 3 senedir resmi nikahlı evli olmak,
 • Uygulanan tıbbi tedaviler sonucunda kadın ya da erkeğin yalnızca yardımcı üreme yöntemi ile bebek sahibi olabileceğinin Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben onay vermesi,
 • Kadının 23 yaşından büyük olması,
 • Kadının 39 yaşından gün almamış olması,
 • Son üç sene içerisinde diğer tedavi metotlarından olumlu bir yanıt alamamış olunduğunun Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından onaylanması ve belgelenmesi,
 • Tedavi işlemlerinin yapıldığı tüp bebek merkezinin Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşmalı olması,
 • Minimum beş senedir genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, durumunda tüp bebek maliyetlerinin bir kısmı SGK tarafından karşılanmaktadır.

Yardımcı üreme yöntemi tedavileri ve tüp bebek

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63.maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.5.4.K- yardımcı üreme yöntemi tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

a) İnvitro fertilizasyon (Tüp Bebek)

Evli olmakla beraber çiftin her ikisinin de evlat edinilmiş çocukları dışında kan bağı kurulmuş sağ çocuğunun bulunmaması (birden fazla evlilik yapmış çiftlerden her ikisinin de sağ çocuk sahibi olmaması) şartı ile; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu eşine, en fazla iki tüp bebek tedavisi ile sınırlı olmak üzere yapılan tüp bebek denemelerine ilişkin masraflar, belirtilen koşulların bulunması durumunda kurum tarafından karşılanmaktadır.

Klasik tüp bebek tedavisine başlayan kadının tedavi öncesinde öncesi 40 yaşından gün almış olması halinde, klasik tüp bebek tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa bile Kurum tarafından karşılanmamaktadır.

Tüp bebek tedavi masraflarının karşılanabilmesi adına tüp bebek tedavilerinin uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel teşkil edebilecek sistemik hastalık olmaması gerekir. Bu gibi sistemik hastalıklara sahip olunmadığının sağlık raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

b) Yardımcı üreme yöntemi katılım payları

 • Yardımcı üreme yöntemi tedavileri için ilk tedavide %30, ikinci tedavide % 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı temin edilmektedir.
 • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin uygulandığı sağlık hizmeti sunucusu tarafından kişilerden tahsil edilir.

c) Kök hücre vericisi kardeş doğması adına tüp bebek tedavisi

Çocuğu hasta olan, tedavisinin farklı tıbbî bir yöntemlerle sağlanamaması ve tıbben zorunlu görülmesi durumunda bu çocuğun tedavisi için preimplantasyon genetik tarama uygulanabilir. Bu sayede de uygun kök hücre vericisi kardeş doğması amaçlı olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi mevcut olan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarınca hasta çocuk için düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna göre uygulanan tüp bebek tedavileri ile ilgili masraflar, , SUT’un 4.5.4.K.1 tüp bebek tedavisi, numaralı maddesinde bulunan hükümler uygulanmadan Kurum tarafından karşılanmaktadır. Bu durum haricinde preimplantasyon genetik tarama ve bu uygulama ile beraber yapılan tüp bebek tedavi masrafları Kurum tarafından karşılanmaz.

Çiflter, söz konusu sağlık kurulu raporuna dayanarak Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerine başvurarak tedavi alabilirler.


Centrum Ankara Tüp Bebek Merkezi Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Centrum Tüp Bebek Merkezi

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Soru Sor

Diğer Makaleler