+90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv
+90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv

Tüp Bebek Tedavisinde ERA Testi

Tüp Bebek Tedavisinde ERA Testi
ERA testi, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında yeni bir çağ başlatmıştır.  Endometrial Receptivity Assay, yani kısaltılmış adıyla ERA testi, tüp bebek tedavileri için özellikle de iyi kalite embriyo elde edilip hamilelik sağlanamayan ve başarısızlık nedeni saptanamayan hastalar için umut kaynağı olmuştur. Günümüzde tekrarlayan implantasyon yani rahime embriyonun tutunaması başarısızlığı hala kesin bir şekilde çözülememiş bir sorun olarak kendini göstermektedir.  Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, adayların geçmiş 3 tüp bebek denemesinde toplamda minimum 4 adet kaliteli embriyo transfer edilmesine rağmen hamilelik sağlanamaması durumu olarak geçer. Burada adayların geliştirdiği embriyoların kaliteli olması büyük önem taşır. Adaylar kaliteli embriyo geliştirebilir ancak hala embriyo rahme tutunamaz. Bu gibi vakalarda daha ayrıntılı bir değerlendirme ile bu duruma yol açabilecek diğer sebeplerin yanında, hem embriyo hem de rahim kaynaklı etkenlerin de değerlendirilmesi gerekir. Rahim kaynaklı sorunların çözümünde birinci seçenek genellikle histereskopi ile rahim içinin incelenmesi ve embriyonun tutunmasını ve hatta tutunma ardından hamileliğin sürdürülmesini engelleyecek sorunların düzeltilmesidir. Tekrarlayan embriyo tutunama sorunanan yol açabilecek rahim kaynaklı faktörlerden biri embriyonun transfer edildiği gün yani rahme aktarıldığı gün rahmin embriyoyu kabul edebileceği, uygun zamanda olmamasıdır. Son zamanlarda sunulan bilimsel çalışmalar neticesi, embriyonun rahme tutunaması problemiyle karşılaşan kadınların ortalama %25'de yani 4’de 1’inde rahimin embriyoyu kabul edebileceği zamanda olmadığını ortaya koymuştur. Tüp bebek tedavisi için gelişmeler ve çalışmalar oldukça hızlı ilerlemektedir. Yeni gelişmelerle başarı şansı her gün biraz daha arttırılmaktadır. Bugün tüp bebek tedavilerindeki neticeler değerlendirildiğinde ortalama her iki çiftten birinde hamilelik sağlandığı bildirilmektedir. Tedaviye başlayan her üç çiftten biri de eve sağlıklı bir bebekle dönebilmektedir. Bütün bu gelişmelerle beraber hala bazı adaylarda iki ya da daha fazla sayıda tedavi denenmesine karşın maalesef hamilelik sağlayabilmek mümkün olmaz. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları için birçok faktör etken olabilir. Bu alanda adaylara  bağlı sebeplerin dışında doğru merkez tercihi de oldukça önem teşkil eder. Tecrübeli bir ekip ve gelişmiş bir laboratuvar ortamı başarılı sonuçlar almak için en mühim faktörlerin başında yer alır. Çeşitli adaylarda, kötü ya da düşük embriyo kalitesi ya da embriyolarda meydana gelen genetik bozukluklar da tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında önemli bir faktördür.

Hamilelik İçin Rahim de Önemli

Sağlıklı bir hamileliğin elde edilmesi için embriyonun kalitesi kadar embriyonun tutunacağı rahim içi zarının embriyoyu kabul etme özelliği de önemlidir. Fakat bununla beraber, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığından mustarip adaylar üzerinde yapılan çalışmaların genellikle embriyo genetiği ve embriyo kalitesi üzerine yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Rahim ortamı ise yalnızca histeroskopi aracılığı ile değerlendirilebilir durumdadır. Histeroskopi ardından hamileliği önleyici çeşitli patolojilerin saptanarak cerrahi olarak düzeltilmesi mümkündür. Fakat maalesef embriyonun tutunmasını sağlayan hücresel mikro çevrenin sağlıklı olup olmadığı ya da embriyo için hazır olup olmadığını saptanamak mümkün olmamaktaydı. ERA testi ile, daha embriyoların rahme transfer edilmeden, rahmin embriyoları kabul edip etmeyeceğini ya da embriyo hangi gün transfer edilirse hamilelik oranlarında başarı şansının artırılabileceğini öngörmek artık mümkün olabilmektedir. Yapılan test ardından bulgular, özellikle çeşitli hastalarda tedavi programı ve embriyo transfer günü değiştirilerek adayların hamilelik başarısının arttırılabildiğini ortaya koymaktadır. Bu durumda, geçmişte yaşanan başarısız denemelerin sebebi konusunda bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Bir başka açıdan ERA testi uygulanan hastaların %0.5-1.0'lik bir oranında rahim dokusunun hiç bir zaman tüp bebek tedavisine cevap vermediği de bildirildi. Yani bu hastalarda embriyo, ne kadar iyi olursa olsun yalnızca rahim dokusu uygun olmadığı için hamilelik elde edilemediği tespit edildi.

Embriyonun rahme tutunamama sorunu nasıl çözülür?

Bu sorun, ERA (endometrium receptivity assay) testi ile çözülebilir.  Era, rahimin embriyoyu kabul edeceği en uygun zamanı saptamak için yardımcı olan, oldukça ileri düzey moleküler biyoloji tabanlı bir testtir.

ERA testi nasıl uygulanır?

ERA testinde tedaviye başlayacak olan hastanın rahim içi zarından bir örnek doku alınır. Bu doku genetik olarak analize tabii tutulur. Testin yapılması planlanan hastalardan doğal adet döngüsü içerisinde ya da hormon ile uyarılmış bir tedavi döneminde belirli bir günde rahim dokusundan küçük bir parça alınır. Parça alınması işlemi, ameliyathane koşullarında ve hastanın rahat olabilmesi bakımından hafif bir sakinleştirici uygulanarak yapılır. Alınan parça ileri moleküler ve genetik tanı teknikleri ile analiz edilir.  Bu analiz esnasında embriyonun tutunmasında önemli görevleri olan 200’ün üzerinde genin aktivitesi değerlendirilir. Ortalama 2 hafta içerisinde de ölçüm neticeleri incelenerek örnek alınan kişinin rahim dokusunun embriyoyu kabul edip etmeyeceği saptanır. Neticede dokunun embriyonun tutunmasına uygun olup olmadığı anlaşılır. Embriyonun transfer edileceği gün de bu neticelere göre belirlenir. ERA testinin yapılması düşünülen adaylardan tüp bebek tekniğiyle alınan kaliteli 3. gün ya da 5. gün blastokist dönemi embriyolar, rahme transfer edilmez ve vitrifikasyon tekniği o denemesinde dondurulur. Tedavi sonlandırıldıktan sonra minimum iki ay sonra rahmin kalınlaştırılmasının hedeflendiği natürel (doğal) siklusda luteinizasyon hormonu (LH) yükseldikten 7 gün sonra (LH+7) veya hormonla uyarılmış siklusta progestronun verilmesine başlanılmasından 5 gün sonra (P+5) rahmin fundus alanına spesifik bir araç ile doku biyopsisi uygulanır ve dokular özel bir tüp içinde genetik merkezine yollanır. Rahimin doğal siklusta LH+7. günde ve hormon uygulanan siklusta P+5. günde embriyonun tutunması için uygun olup olmadığı yaklaşık 20 gün ardından belli olur. Şayet rahim belirlenen zamanlar için embriyonun transferine uygun ise bir sonraki kanama döneminde embriyo çözme-nakil etme tedavisi planlanır. Şayet ERA test neticesi negatif çıkar ise, belirlenen günler için rahmin embriyoyunun transferi için uygun olmadığı saptanırsa, rahimden biyopsi uygulaması farklı günlerde yeniden yapılır. Uygun günün saptanması amaçlanır. Veya neticenin pre-receptive ya da post-receptive(duyarlılık sonrası) gibi yorumlanması halinde yeniden biyopsi uygulanmadan karar verilen günlerden ya 1-2 gün önce veya 1-2 gün sonra embriyonun transferi gerçekleşir. Yapılan çalışmalarda tekrarlayan tutunma başarısızlığı yaşayan hastaların ortalama  40 %’ında klinik hamilelik sağlanmıştır.

ERA Testi kimlere uygulanır?

  • Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı yaşamış olan yani 3 tüp bebek denemesinde toplamda 4 adet kaliteli embriyo transferi yapılmasına rağmen hamilelik sağlanamamış anne adaylarına uygulanabilir.
  • Hastaların rahim kalınlığı 6mm’den fazla olmalıdır.
  • Rahimde tutunmayı etkileyecek opere edilmemiş hidrosalpinks, sub-mukosal miyom ya da polip ve atrofik endometrium (rahim) gibi sorunlar mevcut olmamalıdır.
  • Adayların over rezervleri normal olmalıdır: FSH< 8mlIU/ml

ERA Testi Başarı Oranları Nedir?:

İyi kalitedeki bir embriyonun transfer edilmesi bakımından oldukça önemli bir test olan ERA testi, son dönemlerde tüp bebek tekniğinde yenilikler arasında başı çekmektedir. Birçok adayın başarı oranını yükseltmesini sağlayan ERA testi, son dönemde daha da yaygınlamaya başlamıştır. ERA testi ile embriyo transferinin doğru zamanlanması ile anne adaylarında hamilelik sağlanması oranı da %50'lere kadar çıkabilmektedir. ERA testi, iyi kalitedeki embriyonun transferinin doğru planlama ile doğru zamanda transfer edilmesini sağlamaktadır. Rahimden transferin gerçekleşeceği gün alınan doku örneği incelenerek, embriyonun taşınması için yükümlü olacak genler bakımından değerlendirilmesi için de oldukça önem teşkil eder.
Centrum Tüp Bebek Merkezi Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Centrum Tüp Bebek Merkezi

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Soru Sor

Benzer Makaleler