info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv
info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv

Tüp Bebek ile Doğan Çocuklarda Gelişimsel Farklılık Olabilir mi?

Tüp Bebek ile Doğan Çocuklarda Gelişimsel Farklılık Olabilir mi?
Bebek sahibi olmak için tüp bebek gibi kısırlık tedavilerinden yararlanan ebeveynler, çocuklarında bu durumdan dolayı uzun süreli bir etki olup olmayacağını merak etmektedir.  Tüp bebek, yaklaşık olarak 40 yıldır var olan bir tedavi yöntemidir ve tıptaki gelişmeler dahilinde çeşitli yöntemler eklenerek yenilenmektedir. Ebeveynlerin, bu uygulamaların güvenirliği ve çocuklarının üzerinden ne gibi etkileri olacağına dair bazı şüpheli yaklaşımları bulunmaktadır.

Tüp bebek tedavisiyle doğan bebekler üzerinde yapılan araştırmalar nelerdir?

Araştırmacılar, tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen 1.800'den fazla çocuğu incelemiş ve doğal yöntemlerle doğan diğer çocuklarla karşılaştırmıştır. Bu araştırmalara dayanarak, tedavi ile dünyaya gelen çocukların normal yöntemle doğan çocuklarla benzer şekilde geliştiği görülmüştür. Araştırma grubuna dahil olan çocuklar, beş kategoride analiz edilmiştir. Bu kategoriler ince motor becerileri, kaba motor becerileri, iletişim, kişisel ve sosyal işlevsellik ve problem çözme yeteneğidir. Çocuklardan merdivenlerden aşağı inmeleri, bir şeyler çizmeleri, konuşmaları,  belirli aktiviteleri kopyalamaları, bir şeyleri nasıl yapılacağını anlatarak yaptıklarıyla ilgili aktiviteler gerçekleştirmeleri istenmiştir. Bu geniş kapsamlı araştırma; çocukların normal bir gelişim ile ilerleyip ilerlemediğini, konuşma gecikmelerini, öğrenme güçlüklerini, serebral palsi ve otizm spektrum bozukluğuna kadar çeşitli koşullarda riskli olup olmadıklarını görmelerine yardımcı olmuştur.  Bu çalışma sonucu araştırmacılar, her bir grupta gelişim uzmanları tarafından değerlendirilen çocuklar arasında bir fark bulamamıştır. Buna göre; kısırlık tedavileri ile dünyaya gelen çocukların, gelişimsel gecikmelere sahip olma ihtimallerinin artmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tüp bebek ile doğan ikiz bebeklerde farklılık var mıdır?

Tüp bebek tedavisinin risklerinden biri de çoğul gebelik faktörüdür. Çoğul gebelikler hem anne hem de bebekler için tek gebeliklere oranla daha riskli ve komplikasyonludur. Alınan önlemlere rağmen tüp bebek ile ikiz bebek sahibi olan ebeveynler çocuklarının diğerlerine oranla ne gibi farklılıklar yaşayacağını merak etmektedir. Yapılan araştırmalar sadece tek gebelikten doğan çocukları karşılaştırırken gecikme yaşama ihtimalleri daha yüksek olmadığını ortaya koymuştu. Ancak ikiz bebeklerin çok daha erken doğması gelişimsel gecikme riskini artırmaktadır. Doğal yöntemlerle oluşmuş olan ikiz bebeklerde aynı durum söz konusudur. İkiz bebekler genellikle zamanından önce dünyaya geldikleri için, yaşanılan bazı problemlerin arasında gelişimsel farklılıkların da olması normaldir.

Tüp bebeklerde sağlık sorunları olabilir mi?

Tüp bebek yönteminde oluşturulan embriyolar, kadının rahminin içine yerleştirilmeden önce bir laboratuvarda döllendirilir. Bu aşamaya kadar olan tüm işlemlerin hassas hücreler üzerinde bir etkisi olup olmadığına dair yapılan araştırma sonuçlarında net bulgulara rastlanamamıştır. Günümüzde, tüp bebek ile gerçekleşen gebelikler için birçok genetik tarama testi imkanı mevcuttur. Bu testler fetüsün en iyi kromozomlarla oluşturulmasına ve genetik olarak hiçbir sorun taşımamasına yardımcı olmaktadır. Ancak bunlara rağmen yine de bazı sağlık sorunlarının oluşma ihtimali de olabilmektedir. Doğal gebeliklerde de sağlık sorunu olan bir bebeğin dünyaya gelme riski aynı şekildedir. Tüp bebek yöntemi sürekli geliştirildiği için, eski yöntemler ile günümüz yöntemlerinde büyük değişiklikler vardır. Yeni çalışmalarla birlikte her geçen gün daha güvenilir bir tedavi yöntemi haline gelmektedir.

Tüp bebeklerin zekası daha mı yüksek?

Tüp bebek aşamaları gerçekleştirilirken, bebeğin zeka seviyesini azaltacak veya çoğaltacak bir uygulamanın yapılabilmesi söz konusu bir durum değildir. Tüp bebekle veya normal yöntemlerle dünyaya gelen bebeklerin zeka seviyesi gelişimsel özelliklere göre şekillenmektedir. Her iki grubun çocuklarında da herhangi bir gelişim farklılığı söz konusu olmadığı için, çocuğunun zekası üzerindeki en önemli faktörün çevresel olduğu kanısına varılmaktadır. Tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olan ailelerin çocuklarına karşı daha hassas ve incelikli davranması, zekanın daha fazla gelişmesine yol açabilir. Ancak bu durum üzerinde herhangi bir biyolojik faktör etkili değildir.
Centrum Ankara Tüp Bebek  Merkezi Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Centrum Tüp Bebek Merkezi

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Soru Sor

Benzer Makaleler