info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv
info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv

Tüp Bebek Fiyatları 2019

Tüp Bebek Fiyatları 2019

Tüp bebek tedavisi günümüzde bebek sahibi olamamış çiftler için umut ışığı olarak görülmektedir. Normal yolları ve diğer yardımcı üreme yöntemlerini kullanmalarına rağmen gebelik elde edememiş ve çocuk özlemlerine son verememiş olan herkesin bu tedaviyi yaptırmaya olanakları yetmelidir. Bu açıdan hem tüp bebek merkezleri, hem de devlet bu konuda çiftlere yardımcı olacak fiyat politikaları ve destekler sunmaktadır. Bu konuda sağlık güvencesi olan çiftler bağlı olduğu sağlık kurumunda belli oranda destek görmekte, ilaç maliyetlerinin % 80 ini geri almaktadır. Bu onlar için büyük bir avantajdır. SGK rapor kapsamı dışında kalan çiftler içinde Centrum Tüp Bebek Merkezi olarak fiyat politikamızda küçük değişiklikler yaparak bizi tercih eden çiftlerimizi destekliyoruz. Çiftlerin çocuk özlemine son vermeleri için tüp bebek tedavisine karar verme aşamasında, en önemli adım bu tedavinin fiyatlarıdır. Bu tedavi için merkezlerde uygulanan fiyatlar birbirine göre farklılık gösterir. Bunun bazı sebepleri bulunmaktadır. Çiftlerin hem manevi olarak, hem de maddi olarak bu uygulamalara hazırlıklı olması gerekir. Günümüzde gençler çocuk sahibi olma isteklerini gerek kariyerleri için, gerekse başka sebeplerle ertelemektedir. Bu durum tüp bebek tedavisine olan talebi giderek artırmaktadır. Çünkü yaşın ilerlemesi özellikle kadınlarda gebeliğin oluşmasını olumsuz yönden etkilemektedir. Tüp bebek fiyatlarını belirleyen etkenler çiftlerin bu tedaviye başlamasına katkıda bulunabilir.

Tüp bebek fiyatlarını belirleyen faktörler nelerdir?

Tüp bebek fiyatlarında merkezlerin etkisi Gittikçe artan ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı gibi etkenlerle tüp bebek tedavisine başlamak isteyen çiftler her şeyden önce tüp bebek fiyatlarına önem göstermeye başlamıştır. Tüp bebek merkezlerinin farklı fiyatlar uygulaması ve bu konuda çiftlerin gerektiği kadar bilgi sahibi olmaması yüzünden, fiyatların neden değişken olduğu konusunun aydınlatılması gerekir. Ülkemizde faaliyet gösteren oldukça başarılı tüp bebek merkezlerinin uyguladıkları fiyatlar diğer ülkelerle kıyaslandığında, aslında çok makul fiyatlardır. Fakat toplumda yeteri kadar maddi yeterliliği olmayan çiftlerin ve tüp bebek tedavisinin yüksek maliyetleri çiftleri hem çocuk özlemi, hem de maddiyat arasında bırakmaktadır. Çiftler farklı fiyatlarla karşılaştıkları tüp bebek merkezlerinde her şeyden önce merkezin başarılı çalışmalarını, deneyimini ve merkezin teknolojik yapısını değerlendirmeye almalıdır. Başarılı tüp bebek tedavileri yapmış merkezlerde bu tedavinin yapılması başlangıçta yüksek maliyetli gibi görünse de, tedavinin ilerleyen aşamalarında daha az çalışmayla, daha az denemeyle gebelik elde edilmesi halinde makul bir fiyata inecektir. Çiftlerde ilk defada gebeliğin elde edilmesi halinde, düşük fiyatlı başka bir merkezdeki çok sayıdaki tüp bebek denemesine göre daha düşük bir bedel ödenir. Tüp bebek fiyatlarında çiftlerin durumunun etkisi Tüp bebek tedavisinin genel uygulamaları aynı gibi görünse de, çiftlerin neden gebelik elde edemediğine etki eden faktörlere göre farklı tedavi yolları uygulanır. Bu konuda başarılı çalışmalar yapmış olan tüp bebek merkezleri sonucun başarılı olması için her türlü detayı değerlendirir ve çiftlerin çocuk sahibi olmaları için gerekli tedavileri uygular. Bu nedenle çiftler tüp bebek fiyatlarını araştırırken, merkezlerin uygulamalarını, kendi durumlarına uygun tedavileri değerlendirmeleri gerekir. Bu şekilde gerçek tüp bebek fiyatların ulaşılabilir ve doğru tüp bebek merkezinin seçimi yapılabilir. Tedavinin uygulandığı her hastada farklı ilaçlar kullanılmakta, ilaçlar farklı şekillerde ve dozlarda uygulanmaktadır. Normalde tüp bebek tedavisinde verilen fiyatlarda bu ilaçların maliyetleri yansıtılmaz. Ancak gerçekçi fiyatların alınması açısından, tedavi ve ilaç maliyetleri birlikte değerlendirilmelidir. Bu ilaçların kullanımı çiftlerin durumuna göre belirlenir.

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar fiyatları nasıl etkiler?

Anne adayı için tedavide kullanılan ilaçlar ve doz herkeste farklıdır. Bunun sebepleri arasında kadının yumurta rezervi bulunmaktadır. Yumurta rezervinin durumuna göre kullanılan ilaçlar fazla ya da az olur. Buda tüp bebek fiyatlarını etkiler. Bunun belirlenmesi için kadının adet kanamasının ikinci günü bir kan testi yapılır. Burada mevcut yumurta rezervi belirlenir ve ilaçların ne kadar kullanılacağı tespit edilebilir. Yumurta rezervi iyi olan bir kadına uygulanan tüp bebek tedavisi daha makul fiyatlara çıkar. Ancak yumurta kapasitesi düşük olan ya da yaşı ilerlemiş olan kadınlara uygulanan tedaviler daha maliyetli olur. Bunlar tüp bebek fiyatlarını etkileyecek unsurlardır.

Tüp bebek tedavisinde uygulanan ek tedavilerin fiyatlara yansıması

Tedavinin uygulanması sırasında erkekte ve kadın hastada bazı ek tedaviler yapılması gerekebilir. Bu tedaviler baştan görüşülmediği takdirde tüp bebek fiyatları beklenmedik şekilde artabilir. Bu durumda çiftler hazırlıksız yakalanabilir. Bu nedenle baştan gerekebilecek tüm tedaviler değerlendirilmeli ve fiyatlar belirlenmelidir. Bu şekilde daha net bir değerlendirme yapılabilir. Bu dikkate alınmadığı takdirde, tedavi sırasında maliyetlerin yükselmesi çiftleri zora sokabilir. Bu durum çiftler üzerindeki stresi arttırabilir ve tedavinin başarıya ulaşmasını engelleyebilir.

Tüp bebek tedavisine devlet desteği var mıdır?

Dünyada pek çok ülkede tüp bebek tedavilerini destekleyen programlar uygulanmaktadır. Ülkemizde de bu tedavide uygulanan bir destek programı bulunmaktadır. Bu yardım sadece sosyal güvencesi olan çiftlere uygulanmaktadır. Bu yardımın alınması da bazı koşullara bağlanmıştır. Devlet hem tedavinin bir kısmını karşılar, hem de kullanılan ilaçların % 80 kadarını öder. Bu oldukça iyi bir avantaj sağlar. Tüp bebek tedavisinin daha makul fiyatlara yapılmasını ve çocuk sahibi olmayı sağlar. Üstelik tedavi sırasında erkekten yeterince sperm alınamaması halinde, tedavinin kesilmesi söz konusu olursa, devlet tarafından yine bunun bir kısmı ve ilaçların ödenecek tutarı geriye ödenir.

Tüp bebek tedavisinin bedeli sağlık kurumu tarafından nasıl karşılanmaktadır?

Bunun sağlanması için öncelikle çiftlerin sosyal güvencesinin olması gerekir. Bu durumdaki çiftler sağlık kurumuyla anlaşmalı olan tüp bebek merkezlerinde tedavilerini yaptırabilir. Bu durumda tedavinin bir kısmını ve ilaç masrafının bir bölümü devlet tarafından karşılanır. Fakat bunun için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Çiftler normal yollardan ve diğer yöntemlerle bebek sahibi olamadıklarını ve sadece tüp bebekle bu özlemlerini giderebileceklerini sağlık kurulundan alacakları bir raporla belgelemelidir. Bu aşama tüp bebek tedavisine başlayabilmeleri için ilk bölümdür. Bundan sonra diğer koşulların da sağlanması gerekir. Öncelikle sağlık kurumuyla anlaşmalı bir tüp bebek merkezinde bu tedavi uygulanmalıdır. Tedavi uygulanacak kadının 23 yaşını doldurması, 40 yaşından gün almaması desteğin diğer şartıdır. Ayrıca tedavi uygulanacak kişinin 5 yıllık genel sağlık sigortası bulunmalı ya da bu kişinin bakmakla yükümlü olunan kişi olması gerekir. Genel sağlık sigortasına en az 900 gün sağlık primi ödenmelidir. Çiftlerin bu koşulları sağlaması halinde, sağlık kurulu kendilerine gereken raporu verir. Tedavi tamamlandıktan sonra bu rapora göre çiftler ödedikleri bedelin bir kısmını ve ilaçların % 80 tutarını sağlık kurumundan geriye alır. Tüp bebek tedavisi için tüm maddi olanaklarını kullanan çiftler, sonuçta başarıya ulaştıklarında ödemiş oldukları bedelin önemi kalmadığını görürler. Tüp bebek tedavisi bebek sahibi olamayan her çiftin uygulanmasını hak ettiği bir tedavidir. Bu şekilde aile olmanın keyfini sürebilirler. Bu nedenle devletin bu konudaki desteğini arttırması ve bunu zor koşullara başlamamasını diliyoruz. Tüp bebek fiyatları ne kadar düşük tutulursa, çiftlere o kadar destek verilmiş olur.


Centrum Ankara Tüp Bebek  Merkezi Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Centrum Tüp Bebek Merkezi

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Soru Sor

Diğer Makaleler