Sperm DNA Hasarına Yönelik Tedaviler - Ankara Tüp Bebek Merkezi - Centrum Clinic

Blog

infertilite

Sperm DNA Hasarına Yönelik Tedaviler

Kısırlık sorunu ile doktora başvuran çiftlere uygulanan test ve tahlillerde kısırlık kaynaklarının kadın ve erkekteki oranlarının yaklaşık olarak aynı olduğu gözlenmektedir. Daha başka bir ifade ile doğal yolla bebek sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık yarısında kısırlık erkekten yarısında da kadından kaynaklanmaktadır. Erkek kısırlığında genel olarak sperm sayısı, hareketliliği, olgunluğu, canlılığı gebelik oluşturmaya yetmemektedir.

Bu paralelde yapısal ya da sayısal bozukluklar, genetik mutasyonlar, erkeğin daha önceden geçirdiği enfeksiyonlar, testislerde varis oluşumu, menide hiç sperm bulunamaması gibi sorunlar erkekte kısırlığa sebep olabilmektedir. Kısırlık sorunu ile doktora başvuran erkeklere klasik sperm analizleri yapılmakta, erkeğin verdiği meni içindeki spermler incelenmektedir. Ancak bu analizlerde DNA’nın yapısı hakkında bilgi edinilememektedir.

Yani klasik sperm analizinde var olan ve normal görünen spermlerle yumurta birleştirilir, döllenme gerçekleştirilir ve elde edilen embriyo anne adayının rahmine yerleştirilir. Ancak spermde her hangi bir DNA bozukluğu varsa bunlar görülemez, DNA hasarı bulunan bir spermle elde edilen embriyo ile de sağlıklı bir gebelik ve bebek sahibi olunamaz. İşte bu sebeple de tüp bebek tedavisi teknolojisinde çığır açan spermde DNA incelemesi uygulamaya konulmuştur.

Sperm DNA hasarına özel tedaviler niçin yapılır?

Tüp bebek tedavisi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yorucu ve zahmetli bir tedavi sürecidir. Özellikle de anne ve baba adaylarının çok büyük bir umut içinde gerçekleştirdikleri, bekledikleri bir süreçtir. Bu bağlamda maddi ve manevi olarak emek verilen, ümit bağlanan bu sürecin en başarılı şekilde atlatılması ve eve sağlıklı bir bebek götürülebilmesi çok büyük önem taşımaktadır. İşte bu düşünceden yola çıkıldığında tüp bebek tedavisindeki başarı oranını artıracak olan sperm DNA hasarının tespit edilmesi işlemi tedaviyi bir adım öne taşımaktadır. Zira bu sayede genetik bozukluklar olan, başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali bulunan spermler tespit edilebilir ve sorunsuz olanlarla gebelik elde edilebilir. Zira DNA’sında hasar bulunan spermlerle elde edilen gebeliklerin düşük ve tutunamama sorunları yaşadıkları bilinen bir gerçektir.

Neden sperm DNA’sında hasar oluşur?

Erkeğin sperm sayısı, hareketliliği ve olgunluğunu belirleyen pek çok etken olmakla birlikte bu konuda genetik faktörlerin de etkili olduğu bilinmektedir. Genetik özelliklerin yanında erkeğin yaşam şekli, beslenme alışkanlıkları da sperm DNA’sının sağlığından önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin yaşın ilerlemesi, erkeğin sigara kullanması, uzun süre cinsel ilişkiye girilmemesi, boşalma gerçekleşmemesi, kirli havada yaşama ve aşırı sıcak ortamlarda uzun saatler boyunca bulunma erkeğin sperm DNA’sında hasara sebep olmaktadır. Kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde ileri yaşta olanların ve ailesindeki erkeklerde sperm sorunu gözlenenlerin de sperm kalitesi ve DNA’sında hasar olduğu tespit edilmiştir.

Sperm DNA hasarları hangi yöntemlerle tespit edilir?

Tüp bebek tedavisinde sperm DNA bütünlüğünü değerlendirmek üzere TUNEL ve SCSA teknikleri kullanılmaktadır. Tanı koymak amacıyla uygulanan bu testler tüp bebek tedavisi yapacak olan uzmana ve anne, baba adaylarına yol gösterecek niteliktedirler. Bu testlerde boşalma yoluyla elde edilen spermlerde yüksek oranda DNA hasarı tespit edildiği taktirde sonraki tüp bebek tedavisi denemesine kadar sperm DNA’sındaki hasarları onaracak önlemler alınır.

Sperm DNA’sı hasarı nasıl tedavi edilir?

TUNEL ve SCSA testlerinde sperm DNA hasarları tespit edildiğinde bir sonraski tüp bebek tedavisine kadar bu hasarları onarma odaklı tedaviler uygulanır. Bu bağlamda ilk olarak yapılacak olan sigara kullananların sigarayı bırakması ve işi gereği sıcak ortamlarda bulunan erkeklerin de bu işlerine bir süre ara vermeleridir.

Bununla birlikte hastaya spermde DNA hasarına sebep olan reaktif Oksijen Türleri azaltan E Vitamini içeren ilaçlar verilir. Ayrıca beslenme alışkanlıkları üreme hücrelerinin kalitesini direkt olarak etkileyebildiği için sperm DNA’sında hasar tespit edilen erkeklerin çok daha doğal ve sağlıklı beslenmeleri gerekmektedir.

Ayrıca sperm DNA’sında hasar bulunan çiftlerde bir sonraki tüp bebek tedavisi denemesinde spermlerin boşalma yoluyla meniden değil de direkt olarak testislerden alınması daha doğru olacaktır. Zira direkt olarak testislerden alınan spermlerde, boşalma sıvısı içinden alınan spermlere oranla daha az DNA hasarı bulunduğu düşünülmektedir. ayrıca spermlerin testislerden alınarak tüp bebek tedavisi yapıldığı durumlarda başarı oranının daha yüksek, düşük gebelik oranının da daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Mutlu Danışanlar

13 yıllık bebek hasretimiz, nihayet sonra erdi. Denediğimiz sayısız yöntem, sayısız klinikten sonra Recai hocama sonsuz teşekkürler!

Halime Uyar
Halime Uyar

Her şey en başta düşündüğümüzden daha hızlı, daha kolay ve mucizevi şekilde gerçekleşti. Recai bey ve ekibine çok teşekkürler!

Ersin Arslan
Ersin Arslan

Birkaç yıl önce bebek sahibi olmamız, sözde imkansızdı. ROSI tekniğiyle bebek sahibi olduk. Tüm Centrum ekibine çok teşekkür ederiz. =)