Servisler - Centrum Tüp Bebek Merkezi
  • Açıklanamayan Infertilite

   Açıklanamayan Infertilite

   Kısırlık sebebi bilinmeyen infertilitedir, kişilerde kısırlık problemi için yapılan araştırmalarda, kısırlığa neden olabilecek hiçbir sorun saptanamaması durumudur.

  • AŞILAMA

   AŞILAMA

   Aşılama yöntemi, spermin yumurtaya ulaşmasını kolaylaştırarak döllenebilme şansını destelemek amacı ile uygulanan bir işlemdir. Anne adayına verilen ilaç ya da iğnelerle her ay kendiliğinden oluşan bir adet yumurtanın sayısı iki ya da üçe kadar çıkarılır.

  • Azospermi Nedir ?

   Azospermi Nedir ?

   Azoospermi erkeklerde meni içerisinde hiç sperm hücresi olmaması durumudur. Çocuk sahibi olmak istemesine rağmen gebeliğin gerçekleşmediği durumlarda (infertilite – kısırlık) problem genellikle çiftlerin yarısında erkeklerde, yarısında kadınlardadır.

  • Düşük Over Rezervi

   Düşük Over Rezervi

   Yumurtalık rezervi kandan bakılan birtakım hormonlar veya ultrason ile ortaya konulabiliyor. Ancak günümüzde en değerli testler, adet döneminde her 2 yumurtalıktaki folliküllerin sayılması ve Anti Mullerian Hormon (AMH) adı verilen testler.

  • Embriyo Dondurma

   Embriyo Dondurma

   Dondurulmuş embriyo ile dünyaya gelen bebekler sağlıklı mı?
   Dondurulmuş ve daha sonra çözülmüş olan embriyolardan dünyaya gelen bebeklerde herhangi bir anomali, zeka geriliği ya da farklı bir sorun açısından risk oranı saptanmamıştır.. Bu sebeple ilişki yoluyla elden edilen gebeliklerde meydana gelebilecek anomali risklerinden fazla bir risk beklenmez.

  • Embriyo Havuzlama

   Rahim dinlendirme, embriyoların elde edildikten sonra transfer edilmeden dondurulması böylelikle rahimin tedavi sürecindeki hormonlarından arınması işlemidir. Embriyoların dondurulması sonucunda transfer yapılmaz ve böylelikle rahim dillendirilmiş olur.

  • Endometriyozis

   Endometriyozis

   Kısırlık tedavisinde uygulanan işlem ne olursa olsun, doğurganlık problemine sahip sahip olmayan çiftlerin bile hamile…

  • Erkek Infertilitesi (KISIRLIK)

   Erkek Infertilitesi (KISIRLIK)

   Erkeğe bağlı kısırlık durumlarında sadece hormonal bozukluğu olan hastalarda ilaç tedavisi uygulanmakta…

  • Genetikli Embriyo Seçimi (PGT)

   Genetikli Embriyo Seçimi (PGT)

   Kısırlık tedavisinde uygulanan işlem ne olursa olsun, doğurganlık problemine sahip sahip olmayan çiftlerin bile hamile…

  • Histeroskopi

   Histeroskopi

   Türkiye’de modern histeroskopi ise ilk kez Prof. Dr. Recai Pabuçcu tarafından uygulanmıştır. Ute­rin kavite distansiyonu serum fizyolojik, C02 (diagnostik) ve % 1,5 glisin (operatif) ile sağlanabilmektedir.

  • Histeroskopik Miyomektomi

   Türkiye’de modern histeroskopi ise ilk kez Prof. Dr. Recai Pabuçcu tarafından uygulanmıştır. Ute­rin kavite distansiyonu serum fizyolojik, C02 (diagnostik) ve % 1,5 glisin (operatif) ile sağlanabilmektedir.

  • İleri Yaş Sorunları

   İleri Yaş Sorunları

   Kısırlık tedavisinde uygulanan işlem ne olursa olsun, doğurganlık problemine sahip sahip olmayan çiftlerin bile hamile…

  • İntrasitoplazmik Sperm İnjeksyonu

   İntrasitoplazmik Sperm İnjeksyonu

   Gebeliğin oluşabilmesi için öncelikle kadının yumurtasının yumurtalıklardan dışarı atılması, yumurtlaması gerekmektedir. Normal şartlarda kadın, ayda bir kez yumurtlamaktadır.

  • Kadın Infertilitesi (KISIRLIK)

   Kadın Infertilitesi (KISIRLIK)

   Kısırlık tedavisinde uygulanan işlem ne olursa olsun, doğurganlık problemine sahip sahip olmayan çiftlerin bile hamile…

  • Laparoskopi Yöntemi

   Laparoskopi Yöntemi

   Teşhis laparoskopisi olarak da bilinen laparoskopi, karın içindeki organları incelemek için kullanılan cerrahi bir tanı yöntemidir.

  • Mikro TESE

   Mikro TESE

   Menisinde hiç sperm bulunamayan erkelerde genel olarak sebep, sperm kanallarının tıkanıklığı ya da sperm kanalı olmayışıdır.

  • Mikroenjeksiyon Tedavisi

   Mikroenjeksiyon Tedavisi

   Tüp Bebek, kısaca özetlemek gerekirse doğal fiziksel şartlarda gebeliğe ulaşamayan çiftlerin yumurtalık ve spermlerinin insan vücuduna yakın laboratuar ortamında uzman müdahalesi ile bir araya getirilmesi ve yumurtanın döllenmesinin sağlanması işlemidir.

  • Özel sperm Seçimi

   Mikroçip uygulanan hastalarda iyi embriyo geliştirme oranı % 25-30 oranında artış göstermekte, 5. Gün olarak tanımlanan blastosist embriyo düzeyine ulaşma oranı ciddi bir şekilde artış göstermekte, embriyo gerileme ve duraksama oranları da aynı şekilde düşmektedir. 

  • Özel Sperm Seçimi

   Mikroçip uygulanan hastalarda iyi embriyo geliştirme oranı % 25-30 oranında artış göstermekte, 5. Gün olarak tanımlanan blastosist embriyo düzeyine ulaşma oranı ciddi bir şekilde artış göstermekte, embriyo gerileme ve duraksama oranları da aynı şekilde düşmektedir. 

  • Rahim Dinlendirme Yöntemi

   Mikroçip uygulanan hastalarda iyi embriyo geliştirme oranı % 25-30 oranında artış göstermekte, 5. Gün olarak tanımlanan blastosist embriyo düzeyine ulaşma oranı ciddi bir şekilde artış göstermekte, embriyo gerileme ve duraksama oranları da aynı şekilde düşmektedir. 

1