info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv
info@centrumtupbebek.com | +90 (312)-446-6666 | e-Randevu | Mucize Tv

Rahim Bozuklukları

Rahim Bozuklukları

İnsan vücudunun ortasında organlar tektir, yan taraftaki organlar ise çift. Çünkü embriyo ana rahminde şekillenir ve embriyo yukarıdan aşağıya ve önden arkaya doğru birleşir. Rahim ve tüp kanalları da orta hatta birleşir. Bu sebeple de tüp kanalalrı çift olmaktadır. Rahim ise orta hatta birleştiği için tektir.  Bu birleşme aşamasında meydana gelen bozukluklar ''doğumsal şekil bozuklukları'' şeklinde ifade edilir. Bu bozuklukların tanısını koymak adına 3 boyutlu bir ultrason ve rahim filmi gerekir. Kimi zaman bu bozukluklar saptanamadığı için laparoskopi de uygulanabilir.

Rahim bozukluklarının çeşitli nedenleri mevcuttur. Bu nedenlerden biri de, tek taraflı gelişimin olmamasıdır. Bu sorun ''tek boynuzlu rahim'' şeklinde ifade edilir. Tek boynuzlu rahim, gebeliği zorlaştırabilen nedenlerden biridir. Gebeliği taşıyamayabilir.

İki rahim ortada birleşmediği zaman ise çift rahim diye tabir edilen durum ortaya çıkar. Çift rahim, cerrahi tedavi gerektirmez. Geçmişte bu sorun cerrahi müdahale ile çözülürken gelişen teknoloji ile birlikte cerrahinin yerini farklı tedavi yöntemleri almıştır.

Rahim şekil bozuklukları bebeğin yerleşeceği alanı daraltır. Bu sebeple de rahim kas yapının bozulmasına yol açar. Rahim ağzında bu sorun nedeniyle gevşeklik meydana gelebilir.

Rahim şekil bozuklukları: kısırlık, adet görmeme, adet döneminde şiddetli ağrı duyma, karın ve kasık bölgelerinde şiddetli ağrı, bebekte gelişme bozuklukları, erken doğum ve düşük riski, bebek organlarında problemlere yol açabilir. Bu şikayetlerde doktora başvuran kadınlarda, rahim bozuklukları sebebiyle kısırlık olabilir. Bu oldukça önemli bir sorundur. Rahim şekil bozuklukları gebe kalmayı ve gebliği zora sokabilir. Ancak bu sorunlar tedavi edilebilir sorunlardır. Şayet kişi adet görmüyor ise ve şiddetli ağrılar yaşıyorsa zaman kaybetmeden doktora başvurmalıdır.

Rahim (uterus) Hastalıkları Kaynaklı Kısırlık:

Rahim, embriyo ve fetüsün gelişiminin başladığı ve devam ettiği bölgedir.  Doğuştan ya da sonradan oluşan faktörlerle kısırlığa yol açabilen rahim bozuklukları ve hastalıkları, gebe kalamamaya ya da kalınsa bile düşük yapmaya ya da erken doğuma yol açarak bebek sahibi olamayaya sebep olabilir.

Doğuştan olan rahim sorunları;

Bütün kadınların ortalama olarak %5 inde doğuştan rahim şekil bozuklukları olmaktadır.

Rahime ait şekil bozuklukları

Rahim gelişimi esnasında sebepleri net olarak henüz çözülemeyen faktörlerle birleşmesi gereken 2 rahim boşluğu, farklı gelişim aşamalarında bozulabilir. Bu sebeple birleşmeyebilir ya da kısmen birleşir. Ya da tek taraflı rahim gelişirken, tek taraf gelişme göstermeyebilir.  Bu durum; çift rahim, rahimde kısmi şekil bozukluğu - bikornu uterus,çift rahim ağzı ve çift vajen (didelfius) ile neticelenebilir.

Nasıl Teşhis Konur?

Belirtiler mevcudiyetinde doktora başvurulur. Bunun neticesinde muayene yapılır, ultrasonografi, histerosalpingografi (HSG), gerekli durumlarda da Laparoskopi uygulanarak teşhis konulabilir. Bu gibi sorunlarda yapılacak olan gebeliğin gelişmesi için rahimde boşluk oluşturmaktır. Bu sebeple de histeroskopi ya da gerekli durumlarda laparoskopi/laparotomi uygulanabilir.

Rahim boşluğunun yetersiz olması

Anne adayının rahim şekli T ya da Y şeklinde olabilir. Bu durumda rahim boşluğu gebelik için yetersiz kalabilir. Bu sorun, tekrarlayan düşüklere ya da erken doğuma yol açar. Bu halde, histeroskopi uygulanır. Histeroskopi, rahime içinin kamera aracılığıyla görüntülenmesi ve müdahalenin yapılmasıdır. Rahim boşluğunun genişlemesini sağlayacak materyaller yerleştirilmesi, gibi çeşitli yöntemlerle de hamilelik sağlanabilmesi amaçlanır.

Rahim ağzı yetmezliği

Rahim ağzı (serviks) gebeliğin sürdürülebilmesi için oldukça önemlidir. Uygulanan cerrahi müdahaleler sebebiyle veya genellikle sebebi henüz net bir şekilde açığa kavuşturulamamış doğuştan olan sebeplerle, gebelik süresince kapalı konumda olması gereken rahim ağzı açık olabilir.  Bu sorun genellikle gebeliğin 14.28 haftaları arasında meydana gelen düşük ya da erken doğum ile anlaşılır. Böyle bir sorunu olduğundan şüphelenilen hastalarda, bir sonraki hamilelik için tedbir amaçlı rahim ağzına dikiş (serklaj) yöntemi denenebilir.

Sonradan oluşan rahim bozuklukları;

Rahim içi yapışıklıklar

Küretaj, rahim iç duvarı iltihabı (endometrit) gibi sebeplerle rahim iç duvarları içerisinde kısmi veya komplet yapışıklıklar meydana gelebilir. Bu sorunun en mühim belirtileri; adet kanamalarındaki azalma  veya adet kanamalarının tümden kesilmesidir. Bu sorunların teşhisinde de: Histerosalpingografi (HSG), Sonohisterografi, veyahisteroskopi uygulanabilir.

Tedavisi için ise, histeroskopi uygulanabilir. Çeşitli rahim içi metaryelleri ve ilaç tedavisi yapılabilir.  Var olan yapışıklıkların açılmasını takiben yapışıklıklar %5-65 arasında tekrarlayabilir. Bu sebeple cerrahi bir operasyona gerek olabilir.

Polipler

Polipler, rahmin iç tabakasındaki yumuşak dokulardır. Lekelenme tarzı kanamalarla belirti verebilir. Teşhisi için ise, ultrason veya hidrosonohisterografi uygulanır. Hamilelik durumunda düşük riskini arttırabilir. Embriyonun tutunmasının önünde engel oluşturabilir.  Bu sebeple hamilelik düşünen anne adaylarında histeroskopi ile tedavi gerekebilir.

Miyomlar

Miyomlar rahim kas tabakasından gelişen yapılardır. Miyomlar genellikle selim tümörlerdir. Miyomlar, rahim kas tabakası içinde uzanan ya da rahim boşluğuna doğru uzanırlar. Hamileliğin başlarında embriyonun yerleşimi için çeşitli olumsuzluklar yarattığından düşüğe yol açabilir. Gebeliğin ilerleyen haftaların da ise erken doğuma sebep olabilir. Bundan dolayı gebeliği olumsuz etkileyebileceğinden miyomlar büyüklük ve konumları açısından araştırılmalıdır. Gerekli görülürse histeroskopi ya da açık operasyonlar ile tedavi edilir.

Rahim, tüpler ve vajenin üst kısmı kadına ait genital organlardır, Müllerian kanal denilen iki kanalın karın içerisinde, orta hatta birleşmesi neticesi rahim oluşur. Bu alanın altındakiler ise vajenin alt kısmı, rahim ağzı ve vajen girişi, ürogenital sinüs denilen ciltten içeri doğru uzanan bir kıvrımdan meydana gelir. Bu organlara ait doğuştan şekil bozukluklarında en yaygın karşılaşılan sorun, bu kanalların birleşmemesi sebebiyle oluşan rahim bozukluklarıdır.

Ortaya çıkabilecek sorunlar:

  • Kısırlık
  • Hamileliğin düşük ile sonuçlanması ya da erken doğum
  • Bebekte gelişim bozuklukları ya da büyüme bozuklukları
  • Bebekte duruş anomalileri
  • Bebeğin dış zarında, eşinde ve yerinde bozukluklar
  • Bebeğin çeşitli organlarında anomaliler
  • Adet görememe, adetlerde şiddetli ağrı, ilişkide güçlük çekme ve karın ve kasık ağrıları

Kısırlık sorunu ile doktora başvuran kadınların %5'inde bu gibi sorunlar olduğu görülmektedir. Araştırmalarda rahim bozukluklarının:

  • Tekrarlayan düşüklerde %5-10,
  • Erken doğumlarda % 25’oranlarında sebep olduğu bildirilmiştir.

Rahim anomalileri Amerikan Üreme Tıbbı Derneği’nin sınıflamasına göre 7 farklı şekilde olabilmektedir:

1. Sınıf I (Hipoplazi / Agenezi)

Rahim, rahim ağzı ya da vajen üst bölümün az gelişimi ya da tamamen yokluğu sorunları sınıf I şeklinde ifade edilir. Bu sorunlarına sahip kişilerin gelişimi, dışarıdan tamamen normal olarak görülür. Bunun sebebi de yumurtalıklarının  fonksiyonlarının normal oluşudur. Bu sorunlara sahip olan kadınlarda gebeliğin barınmasını sağlayacak rahim bulunmaz.

2. Sınıf II (Unikornuat uterus)

Yarım Uterus-Müllerian kanallarından biri gelişmez ise, bu sınıfa ait sorunlar gelişir. Bı sınıfa ait sorunlar genellikle düşük ile belirti verir. Kimi zaman da erken doğumlara yol açar.  Kimi zaman diğer yarı gelişmemiş küçük bir oluşum şeklinde olur ve burada hamilelik oluşabilir. Bu durum bir dış gebelik olarak adlandırılır ve cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur.

3. Sınıf III (Uterus didelfis)

İki müller kanalının birleşmez ise, iki uterus ve iki tüp oluşur. Bu gibi yapısal sorunlarda döllenme ve hamile kalma sorunları çok fazla yaşanmaz. Çoğunlukla düşükle neticelenen gebelikler ve doğumlar oluşur.

4. Sınıf IV (Bikornuat uterus)

İki kanalın birleşmesinin yetersiz olduğu bir sorundur. Rahim çoğunlukla gebeliğin gelişmesi için yeterli büyüklüktedir.   İki müller kanalının kısmen birleşmesi sebebiyle oluşur. Hamilelik sonuçları normal olabilir. Ancak DÜşüğe ya da erken  doğuma yol açar ise operasyon gerekebilir.  Gebelik sonuçları normale yakındır. Gebelik kaybı ve düşükler olursa ameliyat edilmelidir.

5. Sınıf V (Septat uterus)

İki müller kanalının birleşmesi aşamasında, birbirlerine yapıştıkları, ortadaki bölümün erimemesi sebebiyle meydana gelir. Oldukça ince ve küçük bir perdeden, bütün rahmi içeriden ikiye bölen bir perdeye kadar giden bir bozukluk oluşabilir. Rahim kalp şeklinde ya da ikiye bölünmüş bir görüntü verebilir.Tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmez ise, düşük ve hamilelik kayıpları %40-80 oranında yaşanabilir.  Endoskopik cerrahi ile tedavisinde ise % 90 başarı sağlanır.

6. Sınıf VI (Arkuat uterus)

Arkuat uterusta tek bir uterin kavite vardır. Endometrial kaviteye rahmin üstünden ortalama1.5 cmlik baskıya yol açar. Düşük ya da erken doğum gibi sorunlara yol açmaz.

7. Sınıf VII (ilaç kullanımına bağlı anomaliler)

T şeklinde rahim, rahim içi boşluğunda düzensizlikler ve rahim ağzı vajende yapısal bazı bozukluklar görüntülenebilir. Bu hastalarda erken doğum yaşanabilir. Rahim ağzı yetmezliği daha yaygın olarak gözükür. Kimi zaman bu problemler muayene ile ultrason ile ya da çekilen rahim filmlerle teşhis edilebilir.

Kızlık zarının kapalı olması

Vajinanın bir bölümünün ürogenital sinustan dolayı oluştuğundan ortada bir oluk mevcudiyeti gerekir. Bu oluşmadığı taktirde adet kanı dışarı atılamaz. Tedavide bu bölgeye kan akışı sağlanması için oluk açılır.


Centrum Ankara Tüp Bebek  Merkezi Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Centrum Tüp Bebek Merkezi

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Soru Sor

Diğer Makaleler