fbpx

Blog

Tüp Bebek

Kaç Embriyo Transfer Edilir?

Tüp bebek tedavi yöntemleri, anne adayının ve baba adayının üreme hücrelerinin vücut dışı ortamda bir araya getirilmesi ve elde edilen embriyonun tekrar anne adayının rahmine transfer edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yardımcı üreme yöntemlerinde kaç embriyo transfer edilmesi gerektiği konusunda 6 Mart 2010 tarihinde bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre anne adayına kaç embriyo transfer edileceğine yasal olarak sınırlandırma getirilmiştir.

Yönetmeliğe göre transfer sayısı

  • Anne adayının 35 yaşın altında olması halinde birinci ve ikinci tüp bebek denemelerinde yalnızca 1 adet embriyo transferi edilebilmekte, üçüncü ve daha sonraki denemelerde ise bu sayı 2 embriyo ile sınırlandırılmaktadır. Genel olarak birden fazla embriyonun transfer edilmemesi esas alınır.
  • 35 yaş ve üzeri hastalar için tüp bebek tedavi yöntemlerinde en fazla 2 embriyonun transferi gerçekleştirilmektedir.
  • Yardımcı üreme yöntemlerinde 3 ve daha fazla sayıda embriyo transferinin yapılmasına izin verilmemektedir.

Embriyo transferi neden sınırlandırılmıştır?

Tüp bebek tedavi yöntemleri normal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftler için alternatif bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak tedavi süreci ile beraber gebeliğin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için bazı kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Özellikle bahsedilen yönetmelikte transfer edilecek embriyo sayısına sınırlandırma getirilerek, çoğul gebeliklerin yaratabileceği riskleri önlenmesi amaçlanmıştır. Yardımcı üreme yöntemlerinde birden fazla embriyonun transfer edilmesi ile gebelik şansı artarken, çoğul gebelik riski de artış göstermektedir. Bu sınırlamadaki en önemli amaç da, ikiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerin engellemesidir. Bunun nedeni ise çoğul gebeliklerin taşıdığı erken doğum, bebek ölümü ve gebelik sürecinde karşılaşılabilecek komplikasyon riskini daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle tedavinin başarısından ziyade sağlıklı bir gebelik süreci ve sağlık bebeklerin dünyaya gelmesi için, embriyo sayısında sınırlandırma getirilmiştir. Ancak birden fazla embriyonun transfer riski ortadan kaldırılırken, tedavi sürecinde elde edilen kaliteli embriyoların dondurularak saklanması ile ihtiyaç halinde tekrar kullanılması için başarılı bir çözüm yolu sunulmuştur.

Embriyolar nasıl saklanır?

Yönetmelikte birden fazla embriyonun elde edilmesi halinde tekrar kullanılmak üzere saklanabileceği belirtilmiştir. Uygulama çiftlerin isteği doğrultusunda en fazla 5 yıl süre ile saklanabilmektedir. 5 yıldan daha uzun süre saklanabilmesi için bakanlıktan izin alınması ve saklama süresinin devamlığı için çiftlerin her yıl dilekçe vermesi gerekir. İşlem birden fazla kaliteli embriyonun elde edilmesi ile özel laboratuvar şartları altında sıvı nitrojen tankları içerisinde saklanmaktadır.

Çoğul gebelik elde edilmiş ise tedavi süreci nasıl devam eder?

Tüp bebek tedavi yöntemlerinin başarısı anne adayının yaşı ve embriyonun kalitesi ile ilişkilidir. Tedavide birden fazla embriyonun transfer edilmesi ile başarı şansı artarken, elde edilen çoğul gebelikler süreç için büyük risk taşımaktadır. Bu nedenle tüp bebek tedavileri bir ya da iki embriyo ile sınırlandırılmıştır. Gebelik şansı düşük olan ve embriyo sayısının fazla olduğu durumlarda muhtemel çoğul gebelik elde edilmiştir. Bu vakalarda çiftlerin bilgilendirilmesi ve kararı doğrultusunda gebeliğin devam ettirilmesi gerekir. Bazı çiftler ikiz gebelikleri onaylarken, üçüz gebeliklerde birinin sonlanmasını isteyebilmektedir ya da gebeliğini sürdürmek isteyebilir. Bu vakalarda süreç risk içerirken, gebelik takibinin düzenli olarak yapılması ve çiftlerin tutumu sayesinde başarılı bir şekilde gebelik tamamlanmaktadır.

Write a Comment

Çok Okunanlar

Infertility

Mutlu Danışanlar

13 yıllık bebek hasretimiz, nihayet sonra erdi. Denediğimiz sayısız yöntem, sayısız klinikten sonra Recai hocama sonsuz teşekkürler!

Halime Uyar
Halime Uyar

Her şey en başta düşündüğümüzden daha hızlı, daha kolay ve mucizevi şekilde gerçekleşti. Recai bey ve ekibine çok teşekkürler!

Ersin Arslan
Ersin Arslan

Birkaç yıl önce bebek sahibi olmamız, sözde imkansızdı. ROSI tekniğiyle bebek sahibi olduk. Tüm Centrum ekibine çok teşekkür ederiz. =)

Esra Türk
Esra Türk