İlk Defa Tüp Bebek Deneyecekler - Ankara Tüp Bebek Merkezi - Centrum Clinic

İlk Defa Tüp Bebek Deneyecekler

İlk Defa Tüp Bebek Deneyecekler

Öncelikli amacımız, ilk seferde gebelik yakalamanız ve bebeğinizi sağlıkla doğurmanızdır.Ancak Dünya’da ve ülkemizde tüp bebek başarısı ne yazık ki %100 değil…Her şey çok iyi gitmesine rağmen 1 denemede çocuk sahibi olma şansı dünyada ortalama %35-40 kadardır.Bu başarının yakalanması için de olumsuz faktörlerin dışlanması gereklidir.
* Tüp Bebek Tedavisinin Başarısı Nelere Bağlıdır?
Hem erkek hem de kadına ait birtakım faktörlere bağlıdır. Bunlardan en önemlisi KADIN YAŞIDIR. Çünkü elde edilen yumurtanın kalitesi yaşa bağlıdır ve oluşacak embriyo kalitesine etki eden en önemli faktördür. Kadın yaşının 42-43’ü geçtiği durumlarda şansımız yaklaşık %5’lerin altında seyrediyor. Bir diğer önemli faktör erkeğin sperm durumudur. Bunların dışında, eşlik eden hastalıklar (guatr, şeker, obezite vs..), tüplerde hastalık bulunması, yumurtalık rezervinin zayıf olması, rahim içerisinden geçirilmiş operasyonlar veya hastalıklar başarıya olumsuz etki edebilir. Özetle;
* Kadın yaşı
* Yumurtalık rezervi
* Spermlerin durumu
* Tüplerin durumu
* Eşilk eden hastalık olup-olmadığı BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BAŞINDA GELİR!!!

Yaşlara göre IVF ile yumurta toplama (koyu), transfer (açık), gebelik ve canlı doğum oranları

* Peki bu maddi ve manevi zorlukları olan süreçte sizleri neler bekliyor?

Öncelikle, neden tüp bebek tedavisine gidildiği çok önemli. Herkese her zaman tüpbebek uygulamak doğru olmadığı için, tedavi kararını net vermek gerekiyor. Karar verildikten sonra ise stresten uzak durmak ve olumsuz düşünmemek ilk yapılması gerekenler. Bu süreçte, sigara-alkol alışkanlıklarımızdan uzak duralım. Moralimizi yüksek tutalım.

* Başlangıçta Hangi Testler Yapılıyor?

* Kadında yumurtalık rezervi için Anti Mullerian Hormon (AMH), tiroid için TSH, şeker için açlık şekeri, süt hormonu (Prolaktin), tam kan sayımı ve bulaşıcı hastalıklar için Hepatit-b, Hepatit-c ve HIV testlerine bakıyoruz.
* Eğer daha önce yapılmadı ise rahim filmine bakıyoruz (HSG)
* Sadece gerekli durumlarda rahim içerisine kamera ile bakıp gerekli ise tedavi
yapıyoruz
* Erkekte 2-7 günlük cinsel perhizi takiben sperm analizi yapıyoruz
* Üstte sayılan testlerin dışında, sadece özel durumlarda diğer nitelikli testler istenir (ör: pıhtılaşma testleri, kromozom analizi, sperm DNA testi vs…)

* Tedaviye ne zaman başlıyoruz? Kaç Gün Sürüyor? Bu süreçte bizleri neler bekliyor?
Tüp bebek tedavisine, genellikle adetin 2. Veya 3. Günü başlanıyor. Ancak, seçilecek protokole göre bir önceki adetin 21. Günü de başlanabilir. Genelde adetli başlangıç tercih ediliyor ve günlük karından yapılan iğnelere başlanıyor. Yaklaşık 10-15 gün kadar günde 1 kez iğne yapıldıktan sonra, yumurtalıklar içerisinde büyüyen folliküller olgunlaşınca çatlatma iğnesi yapılıyor ve 36 saat sonra anestezi altında yumurtalar toplanıyor. Bu esnada, eşlerden de sperm örneği alınıyor ve toplanan yumurtalar içerisine spermler iğne ile veriliyor. Yaklaşık 4-5 gün, özel ortamlarda döllenme işlemi takip ediliyor ve bu dönemin sonunda en iyi embriyo(lar) rahim içerisine transfer ediliyor. Kısaca (Buraya resim-şekil eklenmeli….)

 1. Günlük iğneler ile yumurta büyütme
  2. Yumurtaların toplanması
  3. Toplanan yumurtaların laboratuarda spermler ile döllenmesi
  4. Döllenmiş yumurtalardan embriyo elde edilmesi
  5. Elde edilen embriyoların rahim içerisine transfer edilmesi
  * Hangi embriyolar transfer ediliyor? Seçme işlemi nasıl yapılıyor?

Toplanan ve sperm ile döllenen yumurtalar, laboratuar ortamında inkübatör adı verilen özel ortamlarında saklanıyor. Saklanma esnasında özel sistemler ile izlenen embriyoların özellikle öncelikli ve iyi bölünenleri not ediliyor. Daha sonra, özel skorlama sistemleri kullanılarak en yüksek kalitede oldukları tespit edilen embriyolar transfer edilmek üzere ayrılıyorlar. Merkezimizde özellikle blastosist adı verilen 5. Gün embriyoları kullanılıyor. Bunun bir avantajı, blastosistler daha seçilmiş embriyolar oldukları için tutunma olasılıkları bir miktar fazla oluyor.

* Embriyo transferi sonrasında bizleri neler bekliyor?
Transfer işlemi sonrası 1-2 gün istirahat etmek, ağır spor-iş yapmaktan kaçınmak, kafeinli içeceklerden uzak durmak, alkol-sigara almamak ve cinsel birliktelikten kaçınmak önemli. Transfer işleminden yaklaşık 12 gün sonra kanda gebelik testi bakıyoruz. Bu dönemde önerilen ilaçların eksiksiz kullanılması çok önemlidir.